Publikace ÚTF

The behaviour of geodesics in constant-curvature spacetimes with expanding impulsive gravitational waves

Švarc R.; Podolský J.

Motion of free test particles in spacetimes of constant curvature with an expanding
impulsive gravitational wave is completely described. Explicit formulae which identify the
particle positions and velocities “in front of” and “behind” the impulse are derived for a general
impulse of this type. As a particular example, the effect of spherical impulsive wave generated
by a snapped cosmic string is analyzed and visualized.
typ:article
journal:J. Phys.: Conf. Ser.
volume:314
pages:012066
year:2011
odkaz:
grant:Přesná řešení ve vícerozměrné a klasické teorii gravitace, GAČR 202/08/0187, 2008-2011; GAČR 205/09/H033, doktorandský grant 2009-2011
files:
1742-6596_314_1_012066.pdf (594.99 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2018-12-14 08:48 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page