Publikace ÚTF

Colliding plane waves in F(R) = RN gravity

Tahamtan, T., Halilsoy, M., Mazharimousavi, S. H.

We identify a region of a specific F(R) = RN gravity solution without external sources which is
isometric to the spacetime of colliding plane waves (CPW). The analogy renders construction and collision
of plane waves in F(R) = RN gravity possible. The geometry of the interaction region is equivalent to the
Reissner-Nordstr¨om (RN) one, however there is no Einstein-Maxwell (EM) source —this is made possible
by using the model of RN gravity and the parameter N > 1 creates the source. For N = 1, we naturally
recover the plane waves (and their collision) in Einstein’s theory.
typ:article
journal:European Physical Journal Plus
volume:131
pages:350
year:2016

Tato stránka byla vygenerována: 2018-12-14 08:28 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page