Seznam některých článků pracovníků ÚTF

Do katalogu zařaď:  články ,  preprinty ,  sborníky   

Vyhledávání:
Vyhledávej v následujících položkách [všechny/žádné]: autor , název , časopis , díl , editor , rok vydání , klíče 

Formát katalogu:    Uspořádej podle položky:    Zobraz maximálně titulů
 • : Einstein`s 70th Birthday; Čs.čas.fyz. , (1949)
 • : The Birth and Early Evolution of Our Universe; v , ()
 • Bičák J.: A note on relativistic heat engines; Lettere al Nuovo Cimento 1, 302-304 (1969)
 • Bičák J.: Antropický princip; v Nové met.a myšlenk.postupy v souč.vědě, ed. I.Šetlík (ČSAV, Třeboň)
 • Bičák J.: Axisymmetric asymptotically flat radiative space-times with another symmetry: the general definition and comments; v Proc.of the Centre for math.analysis, str. 1-8, ed. R. Bartnik (Australian Nat. Univ., Canberra 1989)
 • Bičák J.: Binární pulzary a základní fyzika; Čs.čas.fyz. 43, 224-224 (1993)
 • Bičák J.: Diskusní příspěvky a závěrečné shrnutí panelové diskuse Astronomie a filosofie; Kosmicke rozhledy 2, 45-103 (1989)
 • Bičák J.: Einstein Prágábán (Einstein in Prague); Fizikai Szemle XXIX, 228-231 (1979)
 • Bičák J.: Einstein's days and works in Prague; v Physics and Prague, str. 59-76, ed. J. Janta, J. Niederle (Union of Czechosl.Math. and Phys., Prague 1984)
 • Bičák J.: Einstein's Prague articles on gravitation; v Proc. of the 5th M.Grossman meeting, str. 1325-1334, ed. Blair, D.G., Buckingham, M.J., Ruffini, R. (World Scientific, Singapore 1989)
 • Bičák J.: Einstein's Prague ideas on gravitation: the history and the present; v Trends in Physics, str. 65-75, ed. J. Janta, J. Pantofíček (Union of Czechoslov.Mathem. and Phys., Prague 1985)
 • Bičák J.: Einsteinova cesta k obecné teorii relativity Einstein's route to the general theory of relativity; Čs.čas.fyz. A29, 222-243 (1979)
 • Bičák J.: Exact radiative space-times; v Proc. of the 5th M.Grossman meeting, str. 309-341, ed. Blair, D.G., Buckingham, M.J., Ruffini, R. (World Scientific, Singapore 1989)
 • Bičák J.: Fyzikální procesy kolem gravitačně zkolabovaných objektů Physical processes around gravitaionally collapsed objects; v Sborník refer. k 25. výročí MFF UK, str. 145-152, ed. L. Eckertová (Universita Karlova, Praha 1979)
 • Bičák J.: Gravitace a vesmír Gravitation and the universe; v 12.cel.konf.o matem., str. 10-12, (JČSMF, Žilina 1977)
 • Bičák J.: Gravitational collapse with charge and small asymetries, I. Scalar perturbations; Gen.Rel.Grav. 3, 331-349 (1972)
 • Bičák J.: Gravitational collapse with charge and small asymetries, I. Scalar perturbations; Orange aid preprint, Caltech , (Pasadena 1971)
 • Bičák J.: Gravitational collapse with charge and small asymmetries II.Interacting electromagnetic and gravitational perturbations.; Gen.Rel.Grav. 12, 195-204 (1980)
 • Bičák J.: Gravitational radiation from uniformly accelerated particles in general relativity; Proc.Roy.Soc.Lond. A302, 201-224 (1968)
 • Bičák J.: GRG - mezinárodní konference o obecné relativitě a gravitaci v Kanadě; Čs.čas.fyz. A28, 88-92 (1978)
 • Bičák J.: Heinemanova cena za matematickou fyziku; Čs.čas.fyz. A21, 472 (1971)
 • Bičák J.: Hlavní data Einsteinova života; Čs.čas.fyz. A29, 210-211 (1979)
 • Bičák J.: Hmotnost a energie před Einsteinem a po něm Mass and energy before and after Einstein; v Pade.fyz.dialogy, str. 16-31, ed. M.Černohorský (Brno 1986)
 • Bičák J.: Is there a news function for an infinite cosmic string; Astron.Nachr. 311, 189-192 (1990)
 • Bičák J.: Jak se dělá fyzika (Úvodník ke třem článkům o hledání fyzikálních zákonů); Čs.čas.fyz. A24, 258 (1974)
 • Bičák J.: Jsme na prahu revoluce ve fyzice?; Kosmicke rozhledy 1, 1-23 (1973)
 • Bičák J.: Kosmická cenzura (komentář k problémům B. Simona) Cosmic censorship (commentary on the problems of B. Simon); Čs.čas.fyz. A38, 300-302 (1988)
 • Bičák J.: Kosmologické koincidence The cocmological coincidences; Čs.čas.fyz. A24, 507-508 (1974)
 • Bičák J.: Kosmologie a vyvratitelnost; Universum , 4-10 (1994)
 • Bičák J.: Kosmologie:prostor, čas a fyzika ve velkém; v Nové met.a myšlenk.postupy v souč.vědě, ed. I.Šetlík (ČSAV, Třeboň)
 • Bičák J.: Machian aspects of the present-day cosmology; v Ernst Mach and the development of phys., str. 131-149, ed. J. Folta, Prosser V. (vydav. Karolinum, Prague 1991)
 • Bičák J.: Maji Bolzanovy myšlenky vztah k nynější fyzice a kosmologii? Have the ideas of Bolzano any relation to the present-day..; v JČSMF, str. 12-12, (Praha 1981)
 • Bičák J.: Nová relativistická laboratoř - pulsar ve dvojhvězdě A new relativistic laboratory-the pulsar in the binary syst.; Čs.čas.fyz. A25, 628-629 (1975)
 • Bičák J.: Několik chvil s J.M.Lifšicem; Čs.čas.fyz. A36, 498-501 (1986)
 • Bičák J.: O Einsteinově pobytu v Praze; Výběr z nejzajímavějších knih 2, 41-42 (1982)
 • Bičák J.: Objev černé díry v naší Galaxii? The discovery of a black hole in our Galaxy?; Čs.čas.fyz. A22, 107-109 (1972)
 • Bičák J.: On exact radiative solutions representing finite sources; v Galaxies, Axisym.Systems and Relativity, str. 91-124, ed. MacCallum, M.A.H. (Cambridge University Press, Cambridge 1985)
 • Bičák J.: On the outside of cold black holes; Czech.J.Phys. B28, 1-7 (1978)
 • Bičák J.: On the question of the uniqueness of the energy-momentum complex in the special and general theory of relativity; Czech.J.Phys. B15, 81-94 (1965)
 • Bičák J.: On the Rainich geometrization of a vector meson field in the Kibble theory; Czech.J.Phys. B16, 95-98 (1966)
 • Bičák J.: On the theories of the interacting perturbations of the Reissner-Nordstrom black hole; Czech.J.Phys. B29, 945-980 (1979)
 • Bičák J.: On the uniqueness of the enrgy-momentum complex in the special and general relativity; Wiss.Zeits.der Friedrich-Schiller-Univ. 15, 83-85 (1966)
 • Bičák J.: Paradox rychlého muže na mříži The paradox of a fast man on a lattice; Čs.čas.fyz. A24, 519 (1974)
 • Bičák J.: Paradox rychlého muže na mříži The paradox of a fast man on a lattice; Čs.čas.fyz. A25, 200 (1975)
 • Bičák J.: Perturbations of the Reissner-Nordstrom black hole; v Proc. of the 2nd M.Grossman meeting, str. 277-286, ed. R. Ruffini (North-Holland publ.Co, 1982)
 • Bičák J.: Poznámky z Caltechu; Čs.čas.fyz. A22, 534-538 (1972)
 • Bičák J.: První fórum československých fyziků; Čs.čas.fyz. A39, 545 (1989)
 • Bičák J.: První časopis o gravitaci; Čs.čas.fyz. A20, 223-224 (1970)
 • Bičák J.: Radiative properties of space-times with the axial and boost symmetries; v Relativity and Gravitation, str. 55-69, ed. W. Rindler, A. Trautman (Bibliopolis, Naples 1987)
 • Bičák J.: Recent rigorous studies in gravitational radiation theory; v Selected Topics in QFT and Math.Physics, str. 37-54, ed. Niederle, J., Fischer, J. (World Scientific, Singapore 1990)
 • Bičák J.: Role Einsteinovy obecné teorie relativity v současné fyzice The role of Einstein's general of relativity in cont.physics; v Sborník VI.konf.čs.fyziků, str. 265-277, (JČSMF, Praha 1980)
 • Bičák J.: Rotating black holes; Scripta Fac.Sci.Univ.Brno (Physica) 5, 181-183 (1975)
 • Bičák J.: S prof. A.Hermannem o historii fyziky; Čs.čas.fyz. A34, 62-63 (1984)
 • Bičák J.: S profesory W.B.Bonnorem a R.Penrosem o matematice, relativitě a "brain drainu"; Čs.čas.fyz. A19, 210-213 (1969)
 • Bičák J.: S.Chandrasekhar a W.Fowler nositeli Nobelovy ceny za fyziku v roce 1983; Čs.čas.fyz. A33, 646-649 (1983)
 • Bičák J.: Selected topics in the problem of energy and radiation; v Relativity and Gravitation, str. 47-67, ed. Kuper Ch., Peres A. (Gordon and Breach, New York 1971)
 • Bičák J.: Současná kosmologie-vědecký názor na strukturu a evoluci vesmíru "jako celku"; v Sborník z ped.konf. na MFF UK, str. 265-268, ed. V. Valvoda, I.Úlehla (Univerzita Karlova, Praha 1974)
 • Bičák J.: Stationary interacting fields around an extreme Reissner-Nordstrom black hole; Phys.Lett. 64A, 279-281 (1977)
 • Bičák J.: Struktura a vývoj vesmíru The structure and the evolution of the universe; Čs.čas.fyz. A24, 425-445 (1974)
 • Bičák J.: Symposium "Relativita a gravitace v Brně"; Čs.čas.fyz. A25, 436-437 (1975)
 • Bičák J.: The motion of a charged black hole in an electromagnetic field; Proc.Roy.Soc.Lond. A371, 429-438 (1980)
 • Bičák J.: The penetration of magnetic fields into black holes; v 10th International Conf.on GRG, str. 688-689, ed. B. Bertotti, F. deFelice, A. Pascolini (Padova 1983)
 • Bičák J.: The symmetries of an asymptotically flat space-time and gravitational radiation; v Group Theoretical Methods in Physics, str. 87-94, ed. M. Markov, I. Manko, V. Shabad (Harwood Academic Publ., London 1987)
 • Bičák J.: The symmetries of an asymptotically flat space-time and gravitational radiation; v Teoret.grupovyje metody v fizike I., str. 19-26, (Nauka, Moskva 1983)
 • Bičák J.: Three problems in the analysis of radiative spacetimes; v Relativity today, str. 84-93, ed. Z. Perjés (World Scientific Publ., Singapore 1988)
 • Bičák J.: Tři dny o relativitě a gravitaci; Čs.čas.fyz. A20, 555-557 (1970)
 • Bičák J.: Umění vědy - rozhovor s J.A.Wheelerem; Čs.čas.fyz. A28, 364-374 (1978)
 • Bičák J.: Umění vědy - rozhovor s J.A.Wheelerem; Postepy fizyky 29, 523-534 (1978)
 • Bičák J.: Umění vědy - rozhovor s J.A.Wheelerem; Kosmicke rozhledy 2, (1979)
 • Bičák J.: Vesmír a gravitace v roce 1992; Čs. čas. fyz. 43, 62-63 (1993)
 • Bičák J.: Věda pro příští desetiletí: Gravitace a astrofyzika; Respekt V, 14-14 (1994)
 • Bičák J.: Záření černého tělesa z raných stadií ve vývoji vesmíru Blackbody radiation from the early stages of the universe; Čs.čas.fyz. A18, 725-727 (1968)
 • Bičák J., Abramowitz M.A.: On the interplay between relativistic gravitational, centrifugal and electric forces: a simple example; Nordita preprint 90/21A - 5 pp , (1990)
 • Bičák J., Cris C., Hájíček P., Higuchi A.: Gauge symmetry breakdown at the horizon of extreme black holes; Class.Quantum Grav. 12, 479-498 (1995)
 • Bičák J., Dvořák L.: Stationary electromagnetic fields around black holes I.General solutions and the fields of some special sources...; Czech.J.Phys. B27, 127-147 (1977)
 • Bičák J., Dvořák L.: Stationary electromagnetic fields around black holes II.General sol. and the fields of some special sources ...; Gen.Rel.Grav. 7, 959-983 (1976)
 • Bičák J., Dvořák L.: Stationary electromagnetic fields around black holes III.General solutions and the fields...; Phys.Rev. D22, 2933-2940 (1980)
 • Bičák J., Dvořák L. et al.: Výklad musí být především fyzikálně správný Explanation must be pfysically correct above all; Pokroky MFA XXXI, 52-54 (1986)
 • Bičák J., Griffiths J.: Scattering of plane gravitational waves in open Friedmann universes; Phys.Rev. 49, 900-911 (1994)
 • Bičák J., Grygar J.: S dr. V. Bumbou, doc. L. Perekem a prof. Vanýskem o vesmíru kolem nás; Čs.čas.fyz. A24, 484-490 (1974)
 • Bičák J., Hadrava P.: General-relativistic radiation transfer theory in refractive and dispersive media; Astronomy and Astrophysics 44, 389-399 (1975)
 • Bičák J., Hadrava P.: General-relativistic radiative transfer theory in refractive and dispersive media; Scripta Fac.Sci.Univ.Brno (Physica) 5, 191-192 (1975)
 • Bičák J., Hoenselaers C.: Two equal Kerr-Newman sources in stationary equilibrium; Phys.Rev. D31, 2476-2479 (1985)
 • Bičák J., Hoenselaers C., Schmidt B.: The solutions of the Einstein equations for uniformly accelerated particles without nodal singularities; Proc.Roy.Soc.Lond. A390, 397-409 (1983)
 • Bičák J., Hoenselaers C., Schmidt B.: The solutions of the Einstein equations for uniformly accelerated particles without nodal singularities; Proc.Roy.Soc.Lond. A390, 411-419 (1983)
 • Bičák J., Hoenselaers C., Schmidt B.: The solutions of tthe Einstein equations for uniformly accelerated particles without nodal singularities; MPA68, 1-18 pp , (Max-Planck Institut 1983)
 • Bičák J., Janiš V.: Magnetic fluxes across black holes; Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 212, 899-915 (1985)
 • Bičák J., Karas V.: The influence of black holes on uniform magnetic fields; v Proc. of the 5th M.Grossman meeting, str. 1199-1207, ed. Blair, D.G., Buckingham, M.J., Ruffini, R. (World Scientific, Singapore 1989)
 • Bičák J., Lynden-Bell D., Katz J.: Relativistic discs as sources of static vacuum spacetimes; Phys.Rev. D47, 4334-4349 (1993)
 • Bičák J., Lynden-Bell D., Pichon C.: Relativistic discs and flat galaxy models; Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 265, 126-144 (1993)
 • Bičák J., Muschall R.: Electromagnetic fields and radiation patterns from multipoles in hyperbolic motion; Wiss.Zeits.der Friedrich-Schiller-Univ. 39, 15-20 (1990)
 • Bičák J., Málek Z.: S profesorem Votrubou o teoretické fyzice, jejím pěstování a životě kolem; Čs.čas.fyz. A20, 54-59 (1970)
 • Bičák J., Perjés Z.: Asymptotic behaviour of Robinson-Trautman pure radiation solutions; Class.Quantum Grav. 4, 595-597 (1987)
 • Bičák J., Podolský J.: Cosmic no-hair conjecture and black-hole formation: an exact model with gravitational radiation; Phys.Rev. D52, 887-895 (1995)
 • Bičák J., Podolský J.: Global structure of Robinson-Trautman radiative space-times with cosmological constant; Phys.Rev. D55, 1985-1993 (1997)
 • Bičák J., Podolský J.: Radiative solutions with cosmological constant and cosmic no-hair conjecture; v Relativistic Astrophysics and Cosmology, str. 167-171, ed. S. Goettloeber, J.P. Mucket, V. Muller (World Scientific, Singapore 1992)
 • Bičák J., Podolský J.: The exact models of gravitational waves in the inflationary universe; v Evolution of Galaxies, str. 427-430, ed. J. Palouš (Astronomical Inst. of Czech.Acad.Sci., Prague 1988)
 • Bičák J., Podolský J.: The global structure of Robinson-Trautman radiative space-times with cosmological constant; AEI-013 , (Max-Planck-Institut, Potsdam, Germany 1996)
 • Bičák J., Reilly P., Winicour J.: Boost-rotation symmetric gravitational null cone data; Gen.Rel.Grav. 20, 171-181 (1988)
 • Bičák J., Schmidt B.: Asymptotically flat radiative space-times with boost-rotation symmetry: the general structure; Phys.Rev. D40, 1827-1853 (1989)
 • Bičák J., Schmidt B.: Isometries compatible with gravitational radiation; v 10th International Conf.on GRG, str. 29-31, ed. B. Bertotti, F. deFelice, A. Pascolini (Padova 1983)
 • Bičák J., Schmidt B.: Isometries compatible with gravitational radiation; J.Math.Phys. 25, 600-606 (1984)
 • Bičák J., Schmidt B.: On the asymptotic structure of axisymmetric radiative space-times; Class.Quantum Grav. 6, 1547-1559 (1989)
 • Bičák J., Schmidt B.: The boost-rotation symmetric solutions; v the 10th International Conf.on GRG, str. 178-179, ed. B. Bertotti, F. deFelice, A. Pascolini (Padova 1983)
 • Bičák J., Semerák O., Hadrava P.: Collimation effects of the Kerr field; Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 263, 545-559 (1993)
 • Bičák J., Slavík J.: Non-linear electrodynamics in the Newman-Penrose formalism; Acta Physica Polonica B6, 489-509 (1975)
 • Bičák J., Slavík J.: Non-linear electrodynamics in the Newman-Penrose formalism; Scripta Fac.Sci.Univ.Brno (Physica) 5, 215-216 (1975)
 • Bičák J., Stuchlík Z.: On the latitudinal and radial motion in the field of a rotating black hole; Bull.Astron.Inst.Czech. 27, 129-133 (1976)
 • Bičák J., Stuchlík Z.: The fall of the shell of dust onto a rotating black hole; Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 175, 381-393 (1976)
 • Bičák J., Stuchlík Z., Balek V.: The motion of the charged particles in the field of rotating charged black holes and naked singularities; Bull.Astron.Inst.Czech. 40, 65-92 (1989)
 • Bičák J., Stuchlík Z., Balek V.: The motion of the charged particles in the field of rotating charged black holes and naked singularities; Bull.Astron.Inst.Czech. 40, 133-165 (1989)
 • Bičák J., Stuchlík Z., Šob M.: On perturbation of collaps and black holes with charge; Scripta Fac.Sci.Univ.Brno (Physica) 5, 189-191 (1975)
 • Bičák J., Stuchlík Z., Šob M.: Scalar fields around a charged, rotating black hole; Czech.J.Phys. B28, 121-124 (1978)
 • Bičák J., Vystavěl R.: O studiu, fyzice a pochopitelnosti světa - rozhovor s Jiřím Bičákem; JČSMF , 325-334 (1992)
 • Bičák J., with co-authors: Mezinárodní vědecké akce ke Koperníkovu semimiléniu v září 1973 v Polsku; Čs.čas.fyz. A24, 509-513 (1974)
 • Bičák J., with co-authors: Profesor Brdička sedmdesátiletý; Čs.čas.fyz. A33, 402-403 (1983)
 • Bičák J., with co-authors: Profesor M. Brdička pětašedesátiletý; Čs.čas.fyz. A28, 655-656 (1978)
 • Borgs C., Kotecký R.: Finite-size effects at first order phase transitions (rigorous results); v STATPHYS 18, (Berlin 1992)
 • Borgs C., Kotecký R.: Finite-size scaling for first-order phase transition (rigorous results); Physica A 194, 128-136 (1993)
 • Cahill K., Podolský J.: Inflation pressures; J.Phys.G 20, 571-577 (1994)
 • Dobrushin L., Kotecký R., Shlosman S.B.: Microscopic justification of the Wulff construction; J.Stat.Phys 72, 1-14 (1993)
 • Dvořák L.: Computational, modelling and presentation system Famulus and its use in education; v Trans-European Coo in Eng.Ed., str. 175-180, ed. Květoň K. (ČVUT, Praha 1992)
 • Dvořák L.: Famulus 3.1.; , 18-20 (1992)
 • Dvořák L.: Famulus 3.5: Nové možnosti i pro použití ve výuce; v Poškole '93, ed. UIV (UIV, Praha 1993)
 • Dvořák L.: Interactive Mechanics - a new type of Famulus educational package; v Proceedings of the 2nd Workshop on Famul, (ICSC CUT Prague, Praha 1994)
 • Dvořák L.: Interaktivní mechanika - nový typ výukového software pro Famulus 3.5.; v POŠKOLE'94, str. 36-42, (Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1994)
 • Dvořák L.: Modelování a simulace nejen ve fyzice; Computer World V, 28-32 (1994)
 • Dvořák L.: Použití systému Famulus ve výuce - obecnější pohled; v Pedagogický software '92, str. 158-158, (České Budějovice 1992)
 • Dvořák L.: Počítejte s Famulem; , 10-11 (1992)
 • Dvořák L.: Současný stav a perspektivy vývoje produktů Famulus a jejich užití ve výuce; v Aplikovaný software 94, str. 13-15, (Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice 1994)
 • Dvořák L.: Systém Famulus a Výukové programy I pro Famulus; v Poškole '92, str. 46-53, (UIV, Praha 1992)
 • Dvořák L., Květoň K.: Computational, modelling and presentation system FAMULUS and its use in education; v CAEE'93, str. 271-276, ed. D. Ioan (Bucharest 1993)
 • Dvořák L., Květoň K.: Famulus: a tool and an environment for computation, modelling and other tasks in research, engineering and CAE; v Int. conf. CBLIS'93, str. 51-56, ed. P.M. Nobar, W. Kaintz (Vienna 1993)
 • Griffiths J.B., Bičák J.: Singularity-free stiff fluid cosmologies; Class.Quantum Grav. 12, L81-L83 (1995)
 • Griffiths J.B., Podolský J.: Null mulitpole particles as sources of pp-waves; Phys.Lett. A 236, 8-10 (1997)
 • Horáček J.: Variational principles generated by MCF; v Proc.of MOLEC IX, str. 71-71, (Praha 1992)
 • Horáček J., Maxera D., Zejda L.: On the use of Lancros sigma factors for separable approximation of non-local exchange forces; J.Phys.At.Mol. B25, 2551-2556 (1992)
 • Horáček J., Zejda L.: Sturmian function for nonlocal interactions; Czech.J.Phys. 43, 1191-1201 (1993)
 • Horáček J., Zejda L., Queen N.M.: Comparative study of methods for the construction of Padé approximants of type III.; Com. Phys. Comm. 74, 187-192 (1993)
 • Kotecký R.: Phase transitions: mathematics, physics, biology...; v Workshop held in Prague, (World scientific, Singapore 1993)
 • Kotecký R., Laanait L., Messager A., Miracle-Sole S.: A lattice model of microemulsion at low temperatures; CPT CNRS , (1992)
 • Kotecký R., Laanait L., Messager A., Miracle-Sole S.: A spin-1 lattice model of microemulsions at low temperatures; J. Phys. A 26, 5285-5293 (1993)
 • Kotecký R., Olivieri E.: Droplet dynamics for Asymmetric Ising model; J.Stat.Phys 70, 1121-1148 (1993)
 • Kotecký R., Olivieri E.: Stochastic models for nucleation and crystal growth; v Proc.of the Int.Workshop, str. 264-275, ed. Guerra F., Loffredo M.I. (World Scientific, Singapore 1992)
 • Langer J.: Albert Einstein, vědec a filosof; Vesmír 74, 513-515 (1995)
 • Langer J.: Einstein, Prague and Fluid Mechanics; v Fluid Mechanics and Termodyn, str. 21-24, (Fac. of Mech. Engineering, CTU Prahue, Praha 1994)
 • Langer J.: Jsem scientista?; Vesmír , 167-168 (1992)
 • Langer J.: Příroda hovoří jazykem geometrie; Vesmír , 12-13 (1992)
 • Langer J.: Schrödingerova kočka a štěrbinový experiment; Vesmír , 684-684 (1992)
 • Langer J., Pinkavová Z.: Výtvarné umění a výuka fyziky aneb O vymítání humanizace humanizací; Pokroky MFA 40, 218-225 (1995)
 • Lynden-Bell D., Katz J., Bičák J.: Mach's principle from the relativistic constraint equations; Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 272, 150-160 (1995)
 • Obdržálek J.: O fyzikální terminologii; Vesmír 73, 269-269 (1994)
 • Podolský J.: Co jsou gravitační vlny a jak je můžeme měřit; Školská fyzika 2, 9-13 (1995)
 • Podolský J.: Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii; v Filozofické otázky matematiky a fyziky, str. 43-60, ed. J. Bečvář, E. Fuchs, D. Hrubý, A. Trojánek (JČMF, Brno 1995)
 • Podolský J.: Florencie-město umění a vědy; Svět Internet 1, 7-7 (1996)
 • Podolský J.: Gravitational waves in the de Sitter universe; v Selected Topics in QFT and Math.Physics, str. 220-227, ed. J. Niederle, J. Fischer (World Scientific, Singapore 1990)
 • Podolský J.: Gravitační vlny; v Filozofické otázky matematiky a fyziky, str. 58-72, ed. J. Herman, D. Hrubý and A. Trojánek (JČMF, Brno 1997)
 • Podolský J.: Gravitační vlny a jejich detektory; Astropis 2, 11-15 (1995)
 • Podolský J.: Gravitační vlny a možnosti jejich detekce; Pokroky MFA 40, 272-288 (1995)
 • Podolský J.: Interpretation of the Siklos solutions as exact gravitational waves in the anti-de Sitter universe; Class.Quantum Grav. , (1998)
 • Podolský J.: Krátké ohlédnutí za stoletím relativity; Rozhledy matematicko-fyzikální 72, 329-334 (1995)
 • Podolský J.: Lorentz boosts in de Sitter and anti-de Sitter space-times; Czech.J.Phys. 43, 1173-1176 (1993)
 • Podolský J.: Pokusy s dvojštěrbinou - nové testy kvantové teorie; Pokroky MFA 38, 87-94 (1993)
 • Podolský J.: Position of a geostationary satellite; v Exercises in Astronomy, str. 69-72, ed. J. Kleczek (D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1987)
 • Podolský J.: Toulky vesmírem aneb NASA na WWW; Svět Internet 1, 7-7 (1996)
 • Podolský J.: Vlny versus částice aneb nové testy kvantové teorie; Vesmír 71, 193-196 (1992)
 • Podolský J.: Vznik a vývoj planetárních mlhovin; Říše hvězd 66, 114-115 (1985)
 • Podolský J.: Více deuteria ve vzdáleném vesmíru ?; Čs.čas.fyz. 44, 212-212 (1994)
 • Podolský J., Griffiths J.B.: Impulsive waves generated by null particles in de Sitter and anti-de Sitter backgrounds; Phys.Rev. D56, 4756-4767 (1997)
 • Podolský J., Griffiths J.B.: Impulsive waves in de Sitter and anti-de Sitter space-times generated by null particles with an arbitrary multipole; Class.Quantum Grav. 15, 453-463 (1998)
 • Podolský J., Malát V.: Příspěvek k problematice koncentrátorů slunečního záření; Jemná mechanika a optika 29, 307-308 (1984)
 • Podolský J., Veselý K.: New examples of sandwich gravitational waves and their impulsive limit; Czech.J.Phys. , (1998)
 • Rosquist K., Fišer K.: Bianchi type V perfect fluid cosmologies; Gen.Rel.Grav. 24, 679-686 (1992)
 • Semerák O.: Active galactic nuclei and collimation in the Kerr field; v Proc.of the 18th Stellar Conf.of CSAI, str. 14-20, ed. P. Hadrava, Z. Stuchlík, S. Hledík (Institute of Physics, Fac.of Philosophy, Opava 1995)
 • Semerák O.: On the competition of forces in the Kerr field; Astronomy and Astrophysics 291, 679-686 (1994)
 • Semerák O.: On the occurrence of rotospheres in the Kerr field; Physica Scripta 52, 488-491 (1995)
 • Semerák O.: Prostor převrácený naruby; Čs. čas. fyz. 43, 142-144 (1993)
 • Semerák O.: Proč je v jádře M 87 černá díra?; Vesmír 74, 94-102 (1995)
 • Semerák O.: Some aspects of motion in the Kerr field; Czech.J.Phys. 45, 1-22 (1995)
 • Semerák O.: Stationary frames in the Kerr field; Gen.Rel.Grav. 25, 1041-1077 (1993)
 • Semerák O.: What Forces Drive the Relativistic Motion?; Nuov.Cim. 110B, 973-991 (1995)

© 2019-05-24; <webadmin@utf.mff.cuni.cz>
vygenerováno pomocí skriptu katalog.pl, verze 2.12 (2003-03-25), autor Pavel Krtouš
data importována z aplikace Biblik, verze 2.0, autoři Kateřina a Jiří Podolský
databázi spravuje Eva Kotalíková