Publikace ÚTF

Calculation of rate constants for dissociative attachment of low-energy electrons to hydrogen halides HCl, HBr, and HI and their deuterated analogs

Houfek, Karel; Čížek, Martin; Horáček, Jiří

Calculations of rate constants for the process of dissociative attachment of low-energy electrons to hydrogen halides HCl, HBr, and HI and for the reverse process of associative detachment based on the nonlocal resonance model are reported. The calculated data are of importance for the modeling of plasma processes, environmental chemistry, etc. The calculated dissociative attachment rate constants are found to be in good agreement with existing experimental data. It is shown that at low temperatures the rate constants are very sensitive to small changes of the parameters of the nonlocal resonance model used for the calculation of the rate constants and represent a severe test of the theory. The isotopic effect and its dependence on the temperature is also discussed. The calculations of rate constants for the reverse process of associative detachment are also reported and discussed.
typ:article
journal:Physical Review A
volume:66
nr:6
pages:062702
year:2002
pacs:34.80.Ht
odkaz: http://pra.aps.org/abstract/PRA/v66/i6/e062702
files:
physreva 66 (2002) 062702 (houfek,cizek,horacek).pdf (114.69 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2018-06-25 01:52 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page