Publikace ÚTF

The damping of gravitational waves in dust

Svítek O.

We examine a simple model of interaction of gravitational waves with matter (primarily represented by dust). The aim is to investigate a possible damping effect on the intensity of gravitational wave when passing through media. This might be important for gravitational wave astronomy when the sources are obscured by dust or molecular clouds
typ:article
journal:Physica Scripta
volume:79
pages:025003
year:2009
grant:Gravitační vlny ve vyšších dimenzích, GAČR 202/07/P284, 2007-2009; Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014, 2005-2009
files:
scattering-mod.pdf (162.73 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-24 06:39 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page