Publikace ÚTF

Past horizons in Robinson-Trautman spacetimes with a cosmological constant

Podolský, J.; Svítek, O.

We study past horizons in the class of type II Robinson-Trautman vacuum spacetimes with a cosmological constant. These exact radiative solutions of Einstein's equations exist in the future of any sufficiently smooth initial data, and they approach the corresponding spherically symmetric Schwarzschild-(anti-)de Sitter metric. By analytic methods we investigate the existence, uniqueness, location and character of the past horizons in these spacetimes. In particular, we generalize the Penrose-Tod equation for marginally trapped surfaces, which form such white-hole horizons, to the case of a nonvanishing cosmological constant, we analyze behavior of its solutions and visualize their evolutions. We also prove that these horizons are explicit examples of an outer trapping horizon and a dynamical horizon, so that they are spacelike past outer horizons.
typ:article
journal:Phys. Rev. D
volume:80
nr:12
pages:124042
year:2009
month:12
pacs:04.20.Jb, 04.20.Ex, 04.70.Bw, 95.36.+x
eprint:arXiv:0911.5317
odkaz:
grant:Gravitační vlny ve vyšších dimenzích, GAČR 202/07/P284, 2007-2009; Přesná řešení ve vícerozměrné a klasické teorii gravitace, GAČR 202/08/0187, 2008-2011; Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014, 2005-2009; Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860, 2007-2013
files:
physrevd_80_124042.pdf (1081.58 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-24 07:16 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page