Publikace ÚTF

On asymptotically flat solutions of Einstein's equations periodic in time II. Spacetimes with scalar-field sources

Bičák J., Scholtz M., Tod P.

We extend the work in our earlier article [4] to show that time-periodic, asymptotically-flat solutions of the Einstein equations analytic at scri, whose source is one of a range of scalar-field models, are necessarily stationary. We also show that, for some of these scalar-field sources, in stationary, asymptotically-flat solutions analytic at scri, the scalar field necessarily inherits the symmetry. To prove these results we investigate miscellaneous properties of massless and conformal scalar fields coupled to gravity, in particular Bondi mass and its loss.
type:article
journal:Class. Quantum grav.
volume:27
nr:27
pages:175011
year:2010
eprint:arXiv:1008.0248v2

Tato stránka byla vygenerována: 2019-09-16 23:04 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page