Publikace ÚTF

Monopole and dipole layers in curved spacetimes: Formalism and examples

Gürlebeck N.; Bičák J.

The discontinuities of electromagnetic test fields generated by general layers of electric and magnetic
monopoles and dipoles are investigated in general curved spacetimes. The equivalence of electric currents
and magnetic dipoles is discussed. The results are used to describe exact ‘‘Schwarzschild disk’’ solutions
endowed with such sources. The resulting distributions of charge and dipole densities on the disks are
corroborated using the membrane paradigm.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:83
pages:124023
year:2011
grants:Current problems of gravitation, general relativity and relativistic astrophysics, GAČR 202/09/0772; 2009-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
files:
physical review d 83, 124023 (2011).pdf (452.87 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-09-16 22:11 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page