Publikace ÚTF

Existence of horizons in Robinson-Trautman spacetimes of arbitrary dimension

Svítek, O.

We derive the higher dimensional generalization of Penrose-Tod equation desribing past horizon in Robinson-Trautman spacetimes with a cosmological constant and pure radiation. Results for D=4 dimenstions are summarized. Existence of its solutions in D>4 dimensions is proved using tools for nonlinear elliptic partial differential equations.
typ:article
pages:1075
year:2012
files:
mg12.1075_svitek.pdf (767.53 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2018-01-21 02:52 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page