Publikace ÚTF

Existence of horizons in Robinson-Trautman spacetimes of arbitrary dimension

Svítek, O.

We derive the higher dimensional generalization of Penrose-Tod equation desribing past horizon in Robinson-Trautman spacetimes with a cosmological constant and pure radiation. Results for D=4 dimenstions are summarized. Existence of its solutions in D>4 dimensions is proved using tools for nonlinear elliptic partial differential equations.
typ:article
pages:1075
year:2012
grant:Gravitační vlny ve vyšších dimenzích, GAČR 202/07/P284, 2007-2009; Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky, GAČR 202/09/0772, 2009-2013; Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014, 2005-2009
files:
mg12.1075_svitek.pdf (767.53 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-24 06:40 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page