Publikace ÚTF

První přímá detekce gravitačních vln sto let po jejich předpovědi Albertem Einsteinem

Podolský, J.

Čtvrtek 14. září 2015 se do dějin fyziky a astronomie bezpochyby zapíše jako přelomový den, kdy byly poprvé v historii přímo detekovány gravitační
vlny. Dva nesmírně citlivé interferometry observatoří Advanced LIGO ve Spojených státech (viz obr. 1) zachytily signál GW150914. Byl dokonce tak
jasný a zřetelný, že mohl být zcela hodnověrně interpretován jako následek srážky a splynutí dvojice velmi hmotných černých děr, jež se odehrála
před více než miliardou let hluboko v kosmickém prostoru. Po mnoha desetiletích nezměrného úsilí tak astronomie konečně vstoupila do zcela
nové éry přímé detekce dynamických gravitačních polí vzdálených astrofyzikálních objektů, jako jsou černé díry, neutronové hvězdy či supernovy,
a časem možná i samotného velkého třesku. Kdoví, jaké nečekané objevy nás díky tomu teď čekají.
type:article
journal:Astropis
volume:1
pages:14
year:2016
files:
astropis_gravitacni_vlny.pdf (798.61 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-09-16 22:27 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page