název:
Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality
autor:
Pavel Krtouš
e-mail:
Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz
datum:
podzim 1992
abstrakt:

V tomto článku je diskutována interpretace kvantové mechaniky, zejména procesu měření a kolaps kvantového stavu. Vedle tradiční kodaňské interpretace je diskutována eweretovská a posteweretovská interpretace.

Mj. jsou diskutovány klasické myšlenkové experimenty s Schrödingerovou kočkou a Wignerovým přítelem.

Důraz je kladen na diskusi vztahu fyzikálního popisu a reality samotné.


Článek Důsledky kvantové mechaniky na vztah popisu a reality vznikl na podzim roku 1992 z dvou popudů. Jeho obsah byl vypracován ve spojitosti s přednáškou o vztahu popisu a reality v rámci semináře Filosofické problémy fyziky na MFF UK v Praze. Samotný článek byl napsán jako dodatek k příspěvku na stejné téma jako výše zmíněný seminář v diskusi několika mých přátel. I proto je psán trochu více osobním způsobem.

Jakékoli komentáře, dotazy či připomínky jsou vítány.

Pavel Krtouš


© 2003-09-30; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>