Ráz dvou těles

doc. Jan Obdržálek, CSc.

Článek řeší jasně a velmi jednoduše klasický ráz (neboli srážku) dvou částic pro-střednictvím těžišťové soustavy. Jeho dřívější verze byla zaslána do časopisu Školská fyzika. Problematika je ilustrována krátkým (<5 MB) multimediálním programem, který získal Čestné uznání festivalu TechFilm 2005 a je zájemcům volně k dispozici ke stažení zde.

Práce vznikla za podpory grantu FRVŠ 1832/2004.