Nápověda

Kliknutím do jednotlivých panelů či najetím myši na ovládací prvky se v tomto okně zobrazí nápověda.

Prostoročasový diagram

Prostoročasový diagram znázorňující let lodi.

Dvojitým kliknutím v diagramu lze nastavit aktuální okamžik.

Pomocí voleb v ovládacím panelu lze modifikovat co vše bude v diagramu zobrazeno.

Diagram je přizpůsoben soustavě spojené se Zemí.

Prostorový diagram

Prostorový diagram sloužící k znázornění polohy lodi v soustavě spojené se Zemí.

Informační panel

Informační panel zobrazující pohled z řídícího střediska na Zemi a časové údaje, které jsou ve středisku k dispozici.

Levý informační panel odpovídá přímému pohledu pozorovatele, pravý informační panel zobrazuje v aplikaci Stroj času pohled skrze červí díru.

Informační panel

Informační panel zobrazující pohled z pilotní kabiny lodi a časové údaje, které jsou v kabině k dispozici.

Levý informační panel odpovídá přímému pohledu pozorovatele, pravý informační panel zobrazuje v aplikaci Stroj času pohled skrze červí díru.

Informační panel

Panel, ve kterém se v aplikaci Stroj času zobrazuje pohled skrze červí díru.

Dokumentace

Panel sloužící k zobrazování dokumentace. V obsahu umístěném u pravého okraje lze vybírat jednotlivé tématické kapitoly.

Dokumentaci lze otevřít též v samostatném okně pomocí tlačítka pod obsahem nebo dvojitým kliknutím na panel.

Dokumentace
(samostatné okno)

Samostatné okno sloužící k přehlednějšímu zobrazování dokumentace. Jednotlivé tématické kapitoly lze vybírat v obsahu umístěném v pravé části dokumentčního panelu v hlavním okně aplikace.

Obsah dokumentace

Požadovanou kapitolu otevřete kliknutím na příslušnou řádku v obsahu. Kapitola se zobrazí v panelu dokumentace, a je-li otevřené samostatné okno pro prohlížení dokumentace, zobrazí se rovněž v tomto okně.

Přepnutí do aplikace Stroj času.

Přepnutí do aplikace Paradox dvojčat.

pozorovatel

Informace v jednotlivých panelech se zobrazují z hlediska zvoleného pozorovatele, tj. z hlediska Země či lodi.

Volba pozorovatele ovlivňuje obsah informačního panelu, animaci a zobrazení v prostoročasovém a prostorovém diagramu.

souřadnicová minulost

Při označení políčka se v prostoročasovém diagramu zobrazuje pouze souřadnicová minulost aktuálně zvoleného pozorovatele.

absolutní minulost

Při označení políčka se v prostoročasovém diagramu vyznačí absolutní minulost zvoleného pozorovatele.

Absolutní minulost je ta část prostoročasu o které se pozorovatel mohl dozvědět pomocí signálů šířících se nanejvýše rychlostí světla.

čáry současnosti

Volba, zda znázorňovat čáry (nadplochy) současnosti z hlediska Země či lodi.

Čáry současnosti lodi odpovídají současnosti v okamžité klidové soustavě lodi. Jelikož se loď urychluje, čáry současnosti lodi v různých fázích letu nejsou rovnoběžné.

signály

Volba, zda znázorňovat signály vysílané pravidelně ze Země nebo z lodi, šířící se prostoročasem rychlostí světla.

Signály lze chápat i jako paprsky světla nesoucí informaci ze Země na loď nebo naopak, tj. paprsky které vnímáme při pohledu dalekohledem.

signály

Volba, zda znázorňovat signály vysílané pravidelně ze Země, z lodi, nebo signál prolétávající opakovaně červí dírou.

Signál vyslaný do ústí červí díry na lodi se vynoří z druhého ústí na Zemi a může být opakovaně nasměrován do díry na lodi.

Po vzniku stroje času k opakovanému průletu dochází před prvním průletem.

minulost červí díry

Při zaškrtnutí políčka se zobrazuje pouze absolutní minulost červí díry.

Po "proměně" červí díry ve stroj času lze skrze díru obdržet signály z budoucnosti. Absolutní minulost stroje času tak zahrnuje celý prostoročas. Různé stupně šedě v prostoročasovém diagramu naznačují, kolikrát musí signál proletět strojem času.

označení červí díry

Volba, zda v prostoročasovém diagramu znázorňovat údaje na hodinách umístěných na obou stranách červí díry.

Ústí červí díry na Zemi v nějaký daný okamžik je spojeno s ústím na lodi v okamžik s přesně stejným časovým údajem.

 
spuštění a zastavení běhu

Ovládání modelování časového vývoje.

přesun na začátek

Ovládání modelování časového vývoje.

přesun na konec

Ovládání modelování časového vývoje.

o krok zpět

Ovládání modelování časového vývoje.

o krok dopředu

Ovládání modelování časového vývoje.

pomaleji

Ovládání modelování časového vývoje.

rychleji

Ovládání modelování časového vývoje.

čas na Zemi

Hodiny ukazující momentální čas na Zemi.

čas na lodi
(současnost vzhledem k Zemi)

Hodiny v řídícím středisku na Zemi ukazující současný čas na lodi. Současnost je přitom chápána vzhledem k Zemi.

V prostoročasovém diagramu je možné znázornit čáry (nadplochy) současnosti vzhledem k Zemi (vyobrazeny šedě).

čas na lodi dalekohledem

Čas na lodi, který je momentálně vidět ze Země dalekohledem.

Jedná se tedy o čas okamžiku, ve kterém byl z lodi vyslán světelný signál, jenž právě nyní dorazil na Zem.

V prostoročasovém diagramu je možné znázornit světočáry těchto signálů (vyobrazeny červeně).

čas na lodi

Hodiny ukazující momentální čas na lodi.

čas na Zemi
(současnost vzhledem k lodi)

Hodiny v pilotní kabině lodi ukazující současný čas na Zemi. Současnost je přitom chápána vzhledem k momentální klidové soustavě lodi.

V prostoročasovém diagramu je možné znázornit čáry (nadplochy) současnosti vzhledem k lodi (vyobrazeny šedě).

čas na Zemi dalekohledem

Čas na Zemi, který je momentálně vidět z lodi dalekohledem.

Jedná se tedy o čas okamžiku, ve kterém byl ze Země vyslán světelný signál, jenž právě dorazil na loď.

V prostoročasovém diagramu je možné znázornit světočáry těchto signálů (vyobrazeny červeně).

Kontrolní monitor pilotní kabiny lodi

Obrazovka ukazující pohled z pilotní kabiny lodi.

Během letu levá část poskytuje pohled směrem k Zemi, pravá část směrem k Alfa Centauri A.

Kontrolní monitor centra na Zemi

Obrazovka poskytující pohled z řídícího střediska na Zemi.

Mimo krátké okamžiku startu a přistání tento pohled nenabízí nic zajímavého.

Tlačítko otevírající samostatné okno pro přehlednější prohlížení dokumentace. Toto okno je možno otevřít též dvojitým kliknutím na panel dokumentace.

Dokumentace se synchronně zobrazuje jak v samostatném okně, tak v panelu dokumentace na spodku hlavního okna.

Otevření dokumentace

Tlačítko otevírající samostatné okno s dokumentací. Stejná dokumentace se zobrazuje i v panelu na spodku hlavního okna. Samostatné okno dokumentace je možno otevřít též dvojitým kliknutím na panel dokumentace.