Výlet ke hvězdám

Program Výlet ke hvězdám obsahuje dvě aplikace: Paradox dvojčat a Stroj času.

Aplikace Paradox dvojčat slouží k modelování paradoxu dvojčat na příkladu letu kosmické lodi ze Země k Alfa Centauri A a zpět.

Aplikace Stroj času ukazuje, jak pomocí červí díry a paradoxu dvojčat lze vytvořit stroj času.

Verze 4.01 je plně funkční a obsahuje částečně dokončenou dokumentaci. Dokumentace obsahuje úplný popis ovládání programu včetně základního fyzikálního vysvětlení významu zobrazovaných údajů a jevů. Zevrubné informace lze zejména nalézt v kapitole 'Ovládání', oddílech 'Ovládací panel', 'Informační panel' a 'Prostoročasový diagram'. Dokumentace bude časem doplněna o obecné vysvětlení modelovaných jevů a návod, co vše lze pomocí programu ukázat.