O programu Výlet ke hvězdám

StarTrip, v. 4.01; (2005-11-10), http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/StarTrip/
© 2001–2005; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>

O programu

Tento program je určen k popularizaci a výuce speciální teorie relativity (aplikace Paradox dvojčat) a popularizaci některých aspektů obecné teorie relativity – současné terorie prostoru a času (aplikace Stroj času).

Autorem programu je Pavel Krtouš. Program je součástí popularizačních aktivit Ústavu teoretické fyziky MFF UK v Praze. Původně program vznikl pro přednášku o strojích času v rámci cyklu přednášek pro středoškoláky na podzim roku 2001. V létech 2003–2005 byl pak mírně upraven a doplněn o dokumentaci.

Požadavky

Program Výlet ke hvězdám je dynamický HTML dokument využívající JavaScript na straně klienta. Je ho tak v principu možné spustit na libovolném dostatečně moderním webovslém prohlížeči. Vzhledem k né úplné kompatabilitě současných prohlížečů a poměrně náročným požadavkům programu nelze však funkčnost na libovolném prohlížeči zaručit. Program byl primárně psán pro prohlížeče s Gecko vnitřnostmi a testován na Mozilla 1.6, Firefox 1.0x, ale též na MS IE 6.0, vše na systému Windows. Na IE je funkčnost programu horší, nejedná se však o zásadní omezení.

Více restriktivní jsou požadavky na grafické rozlišení. Program se zobrazuje optimálně v rozlišení 1280x1024. Lze ho používat s rozlišením alespoň 1024x768, v tomto případě se však na obrazovku nevejdou dokumentace a nápověda umístěné ve spodní části okna. Dokumentace však lze otevřít v samostatném okně pomocí tlačítka na ovládacím panelu.

Instalace

Instalace programu je jednoduchá: stačí stáhnout zazipovaný instalační balík a rozbalit ho ve vhodném adresáři. Vytvoří se několik souborů a dva podadresáře. Program se spustí otevřením souboru StarTrip.html ve vhodném prohlížeči.

Instalační balík je k dispozici lokálně nebo na popularizačních stránkách Ústavu teoretické fyziky MFF UK v Praze.

Licenční podmínky

Tento je program je volně k dispozici k výukovým účelům. Program nesmí být bez explicitního souhlasu autora prodáván, ani být použit jako součást komerčních produktů.

Verze programu

Verze 4.01 obsahuje plně funkční aplikace Paradox dvojčat a Stroj času a částečně dokončenou dokumentaci. Dokumentace obsahuje úplný popis ovládání programu včetně základního vysvětlení významu zobrazovaných údajů a jevů. Zevrubné informace lze zejména nalézt v kapitole 'Ovládání', oddílech 'Ovládací panel', 'Informační panel' a 'Prostoročasový diagram'. Dokumentace bude časem doplněna o obecné vysvětlení modelovaných jevů a návod, co vše lze pomocí programu ukázat.

Od verze 4.00 došlo pouze drobným změnám velikostí oken a fontů.

Chyby

Program zdaleka není dokonalý a budu rád, pokud mě informujete o nalezených chybách.

Modelování časového vývoje se zdá být stabilní. Jsem si však vědom obskurních chyb v dokumentaci.

Seznam chyb:

Při volbě kapitoly v dokumentaci aplikace občas zamrzne.
K chybě nedochází deterministicky a ještě nevím, v čem spočívá. Celkem pravidelně k zamrznutí dochází, pokud se dokumentace prohlíží okamžitě po spuštění programu. K zamrzání dochází méně po předchozím používání programu. Mozilla 1.7 v okamžiku zamrznutí nabídne dialogové okno ve kterém je možno skript zastavit a aplikace běží bez zjevných problémů dál. Až příčinu chyby identifikuji, tak chybu opravím :-) . PS: S Firefoxem se mi přestala tato chyba objevovat.
Špatné kódování češtiny v obsahu dokumentace.
Rozbalovací menu s obsahem dokumentace v samostatném okně dokumentace nemá správné kódování češtiny. K chybě dochází při používání programu přes síť a je způsobena konfliktem kódovacích filtrů webovského servru. Zkusím něco vymyslet. Při lokálním spuštění k problému nedochází.