Klasický popis žížalího světa

Rovnoprávnost žížal

Zelená žížala bude popisovat své okolí obdobným způsobem jako žížala modrá. Podle žížalího principu relativity jsou popisy obou přímých žížal ekvivalentní.

Lehce nahlédneme, že z pohledu zelené žížaly je modrá žížala popsaná vztahem

ξ'(τ')= -v τ'  .

12 © 2004, verze 1.05T (2005-10-07); Pavel Krtouš