Synchronizace hodin

... dosynchronizováno

  1. Stejný postup synchronizování hodin provedou všichni pozorovatelé daného tuhého systému inerciáních pozorovatelů.

Netriviální experimentální zjištění je, že takováto synchronizace hodin je konzistentní. Konkrétně:

  • Synchronizace je reflexivní – je-li událost A současná s B, pak i B je současná s A.
  • Synchronizace je tranzitivní – máme-li současné události A a O a současné události B a O, pak i A a B jsou současné.
  • Nezávisí na tom, kdy se synchronizace provádí. Zjistí-li dva pozorovatelé a a b daného tuhého systému inerciálních pozorovatelů, že události A1 a B1 ležící na jejich světočárách jsou současné, a o něco později, že události A2 a B2 jsou současné, pak pozorovatel a naměří mezi událostmi A1 a A2 stejný časový interval jako pozorovatel b mezi událostmi B1 a B2.

Tyto vlastnosti synchronizace hodin nejsou samozřejmé, nejsou nijak logicky vynucené. Jejich platnost je nutno experimentálně ověřit. Tyto vlastností úzce souvisí s homogenitou prostoročasu; v podstatě tvrdí, že čas běží všude a stále `stejně rychle'. Ukazuje se, že uvedené vlastnosti jsou velmi dobře splněny v oblastech, kde nehraje velkou roli gravitační pole (silná gravitační pole totiž deformují prostor a čas – to však již vybočuje za rámec speciální teorie relativity).

41 © 2004, verze 1.05T (2005-10-07); Pavel Krtouš