Páteční odborný program

V pátek dopoledne pokračoval odborný program. Na pořadu byly tři přednášky:

Wheelerova-Feynmanova elektrodynamika a brzdná síla
Dr. Pavel Krtouš
(ÚTF MFF UK)
Kvantové systémy s bodovými potenciály
Mgr. Kateřina Němcová
(ÚJF AV ČR)
Modelování vlivu elektronových svazků na optickou emisi ve slunečních erupcích
Mgr. Jana Kašparová
(AsÚ AV ČR)

Všichni napjatě poslouchali až do úplného konce.

Fotky z pátečních přednášek:

© 2004-06-02; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>