Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


22. března 2018
Einsteinova speciální relativita
Jiří Podolský
29. března 2018
Gravitace jako deformace prostoročasu
Jiří Podolský
12. dubna 2018
Kvantový svět
Pavel Cejnar
19. dubna 2018
Kvanta a pole
Pavel Cejnar
26. dubna 2018
Symetrie a interakce
Pavel Cejnar
3. května 2018
Šipka času
Pavel Cejnar
10. května 2018
Kritické jevy
Pavel Cejnar
17. května 2018
Chaos a komplexita
Pavel Cejnar

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš