Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


27. listopadu 2014
Čas živých a neživých
Josef Krob
Filosofická fakulta MU Brno
11. prosince 2014
Čas ve fyzice a ve filosofii
Jan Novotný
Pedagogická fakulta MU Brno

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš