Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


5. března 2015
Od hmotných bodů ke spojitým polím - odkaz Faradaye a Maxwella
Jiří Podolský
12. března 2015
Einsteinova speciální relativita
Jiří Podolský
19. března 2015
Gravitace coby deformace prostoru a času
Jiří Podolský
26. března 2015
Neurčitost a provázanost - kvantový svět
Pavel Cejnar
2. dubna 2015
Částice a antičástice - kvantování fyzikálních polí
Pavel Cejnar
9. dubna 2015
Od principů symetrie k základním interakcím
Pavel Cejnar
16. dubna 2015
Reverzibilita fyzikálních procesů a šipka času
Pavel Cejnar
23. dubna 2015
Fázové přechody - od klasického varu ke kvantové supraradiaci
Pavel Cejnar
14. května 2015
Od chaosu ke komplexitě - „všechnofyzika“
Pavel Cejnar
21. května 2015
Náš kosmos - co o něm dnes víme?
Jiří Podolský

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš