Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní
ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně N1
v novém pavilónu areálu MFF v Tróji.


25. dubna 2024
Heliocentrická revoluce
Koperník, Brahe, Kepler
Jiří Podolský
2. května 2024
Zrod matematicky formulované mechaniky
Kepler, Galilei, Newton
Jiří Podolský
9. května 2024
Elektromagnetické pole namísto hmotných bodů
odkaz Faradaye a Maxwella
Jiří Podolský
16. května 2024
Einsteinova speciální relativita
prostor a čas nejsou absolutní
Jiří Podolský
23. května 2024
Einsteinova obecná relativita
gravitace je pole deformace prostoročasu
Jiří Podolský

Pavel Krtouš