Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


10. ledna 2019
Diskrétní (a)symetrie fyzikálních zákonů
Matěj Hudec
ÚČJF MFF UK

Jiří Podolský                         Pavel Cejnar                         Pavel Krtouš