Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Jiří Langer                                        Pavel Krtouš