Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


27. října 2016
Ernst Mach - vědec a filosof
Jiří Langer
ÚTF

Machovy vědecké práce, renesance empirismu, vliv na Alberta Einsteina a na filosofii 20. století.

10. listopadu 2016
Etika a život
Jan Sokol
FHS UK

Je mravní hodnocení opravdu jen lidská a subjektivní či konvenční záležitost, jak často slýcháme, anebo je naopak něčím, co prolíná celou skutečností - přinejmenším její živou částí?


Jiří Langer                                        Pavel Krtouš