Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


30. října 2014
Axiologie fyziky
Lukáš Zámečník
katedra filosofie FF UP Olomouc

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš