Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně T2
v budově v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


3. prosince 2015
Pozor! Seminář se koná mimo pravidelný 14 denní cyklus.
Historie námořní navigace
Peter Scheirich
AsÚ AV ČR

Jiří Langer                                        Pavel Krtouš