Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


25. dubna 2017
A short introduction to xAct - efficient tensor computer algebra for Mathematica
Dr. Tomáš Málek
Matematický ústav AV ČR (Oddělení algebry, geometrie a matematické fyziky)
(seminář v angličtině)

Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák