Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


28. března 2017
Canonical quantization of homogeneous cosmological models
MSc. Manto Zampeli
National and Kapodistrian University of Athens
(seminář v angličtině)

Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák