Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


24. července 2018
The type D and the near-horizon geometry equations
Prof. Jerzy Lewandowski
Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw
(seminář v angličtině)

Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák