Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák