Relativistický seminář
Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná v úterý ve 13:10 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


10. března 2020
TBA
Dr. Sajal Mukherjee
Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune, India
(seminář v angličtině)

Jiří Bičák                                                                                                  Oldřich Semerák