Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


18. prosince 2018
Crystal growth considerations and improvements for better performing magnetic shape memory alloys
Ross Harvey Colman, Dr.
MFF UK
8. ledna 2019
Deep neural networks
Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
MFF UK

Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák