Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičách 2, Praha 8


1. května 2018
Seminář se nekoná
8. května 2018
Seminář se nekoná
15. května 2018
An organised Universe: The nature of non-stochastic stellar populations, the highly organised and symmetric distribution of galaxies in the Local Group and implications
Prof Pavel Kroupa
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet, Bonn
(seminář v angličtině)

Models of stellar populations rely on the distribution functions describing these being probability density functions. Models of the formation and evolution of galaxies rely on these being driven by stochastic mergers in vast numbers. I will discuss evidence which is incompatible with both notions, implying the need for very major revision of our fundamental ideas.

22. května 2018
Lojasiewicz gradient inequality and stability of gradient-like systems
doc. RNDr Tomáš Bárta, PhD
Katedra matematické analýzy MFFUK
(seminář v angličtině)


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák