Fyzika pro matematiky I

FYM002

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

ZS: 2/2 Z,Zk

Anotace:

Fyzikální teorie a její matematický aparát. Mechanika hmotných bodů, vektorová a analytická mechanika; mechanika tuhého tělesa, mechanika kontinua. Základy teorie relativity. Doporučená výběrová přednáška pro 1. roč. bakalářského i magisterského studia matematiky, zvlášť pro studenty směru Matematické a počítačové modelování ve fyzice a v technice.


© 1999-09-15; správce <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>