Proseminář z matematických metod fyziky

materiály k přednášce

NOFY002

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

RNDr. Robert Švarc, Ph.D.

ZS 2020: 0/2 Z

Anotace:

Proseminář je určen pro studenty prvního ročníku fyziky. Jedná se o doplňkovou přednášku zaměřenou na metody matematické fyziky a jejich využití v úvodním kurzu fyziky.

Průběh prosemináře:

Vzhledem k pozastavení prezenční výuky na MFF UK proseminář probíhal distančně.

Distanční výuka byla formou přednahraných přednášek a konzultací na Zoomu.

Záznamy přednášek jsou k dispozici níže.

Požadavky pro zápočet:

Zápočet je udělován za

Dotazník je k dispozici v SISu. Po zalogování do SISu zvolte položku "Studijní mezivýsledky" a pak vyberte předmět NOFY002. Otevře se vám seznam otázek s krátkou legendou.

V první otázce identifikujte svůj email, který jste používali pro registraci na zoomovské konzultace. Ten bude použit pro určení účasti na konzultacích.

Po vyplnění dotazníku se s několikadenní prodlevou na konci seznamu objeví i záznam o vaší účasti a při splnění podmínky vám bude udělen zápočet.

Odpovědi na ostatní otázky budou sloužit jako zpětná vazba pro přednášející. Vyplnění dotazníku pomůže vylepšit přednášku pro vaše následníky.

Vaše odpovědi nejsou pro přednášející anonymní, nebudou však individuálně zveřejňovány. Věcný obsah vašich odpovědí nebude mít vliv na udělení zápočtu.

V případě nejasností či nesrovnalostí, prosím kontaktujte přednášejícího na adrese Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz.

Úvodní kurz matematických metod fyziky

Proseminář navazuje na Úvodní kurz matematických metod fyziky, který se konal 24. a 25. 10. 2020. Záznamy těchto přednášek a doplňkové prezentace jsou k dispozici zde:

Záznamy přednášek:

Ke stažení:

Jako alternativní řešení je možné si přednášky stáhnout. Pro stáhnutí mp4 souboru může být potřeba vyžádat uložení obsahu linku – většinou přístupné po kliknutí pravou myší a výběru položky "Uložit odkaz jako ..." v nabízeném menu.

1. října 2020
Taylorův rozvoj (76min)
download: [mp4 1280x720 397MB] [mp4 800x450 168MB]
8. října 2020
Diferenciální rovnice 1 (72min)
download: [mp4 1280x720 354MB] [mp4 800x450 168MB]
15. října 2020
Diferenciální rovnice 2 (75min)
download: [mp4 HQ 166MB] [mp4 LQ 75MB]
bonus: Harmonický oscilátor [mp4 35MB]
materiály: Diferenciální rovnice [pdf 4.4MB]
22. října 2020
Lineární algebra 1 (74min)
download: [mp4 HQ 162MB] [mp4 LQ 74MB]
29. října 2020
Lineární algebra 2 - ortonormalita, vlastní čísla (29min)
download: [mp4 HQ 77MB] [mp4 LQ 43MB]
Lineární algebra 3 - funkce matic (38min)
download: [mp4 HQ 166MB] [mp4 LQ 128MB]
5. listopadu 2020
Lineární algebra 4 - příklad (57min)
download: [mp4 HQ 168MB] [mp4 LQ 96MB]
materiály: whiteboard k druhé půlce přednášky [pdf]
12. listopadu 2020
Otáčení v prostoru (65min)
download: [mp4 HQ 181MB] [mp4 LQ 109MB]
Neinerciální soustavy 1 (27min)
download: [mp4 HQ 105MB] [mp4 LQ 75MB]
Dodatek k Levi-Civitově tenzoru (20min) [doplňkový materiál]
download: [mp4 HQ 60MB] [mp4 LQ 33MB]
19. listopadu 2020
Neinerciální soustavy 2 (72min)
download: [mp4 HQ 287MB] [mp4 LQ 191MB]
animace rotující soustavy prezentovaná během konzultace: [mp4 3MB]
26. listopadu 2020
Křivky a 1D integrování (64min)
download: [mp4 HQ 238MB] [mp4 LQ 127MB]
3. prosince 2020
Plochy a 2D integrování (95min)
download: [mp4 HQ 358MB] [mp4 LQ 185MB]
10. prosince 2020
3D integrování (24min)
download: [mp4 HQ 91MB] [mp4 LQ 48MB]
Gradient skalárního pole (60min)
download: [mp4 HQ 176MB] [mp4 LQ 101MB]
17. prosince 2020
Gradient vektorového pole (44min)
download: [mp4 HQ 178MB] [mp4 LQ 92MB]
Divergence (38min)
download: [mp4 HQ 91MB] [mp4 LQ 59MB]
7. ledna 2021
Rotace (41min)
download: [mp4 HQ 125MB] [mp4 LQ 70MB]
Vektorová analýza a potenciály (49min)
download: [mp4 HQ 183MB] [mp4 LQ 98MB]
Integrální věty a singulární zdroje (19min) [doplňkový materiál]
download: [mp4 HQ 66MB] [mp4 LQ 34MB]
Dokončení důkazů Gaussovy a Stokesovy věty (26min) [doplňkový materiál]
download: [mp4 HQ 79MB] [mp4 LQ 45MB]