Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic - NTMF024

Materiály a záznamy přednášek doc. Předoty jsou k dispozici přes moodle. Je nutné se přihlásit jako host a zadat heslo, které jste dostali mailem.

Přednášky "naživo" se konají od 13.4. do 4.5.2022 v posluchárně ÚTF vždy ve středu od 10:40. Dne 11.5. se přednáška nekoná, protože je rektorský den, a 18.5. se přednáška nekoná, protože hodinová dotace nahrávek je dostatečná.

Zkouška

U zkoušky buď dostanete dvě otázky z teorie, nebo máte možnost místo jedné z otázek vyřešit jednu ze zadaných úloh a dostanete pouze jednu otázku z teorie na jiné téma, než byla řešená úloha. Úlohu si můžete vybrat buď z těch, které nabízí doc. Předota na své stránce, nebo jednu ze dvou úloh na Monte Carlo.

Materiály ke stažení

Naskenované poznámky se zde postupně objeví po jednotlivých přednáškách
Datum     Téma     Poznámky     Doplňující informace
13.4.2022     Modelování růstu krystalů a kinetické Monte Carlo   pdf   Kotrla: Comp. Phys. Comm. 97 (1996) 82
20.4.2022     Dokončení kinetického MC a použití metody MC při řešení optimalizačních úloh   pdf   Černý: J. Optim. Theory and Appl. 45 (1985) 41
27.4.2022     Kvantové simulace    
4.5.2022     Kvantové simulace - pokračování