Vybrané partie obecné relativity

NTMF063, NTMF073

Jiří Bičák, David Kubizňák David Kofroň , Sk Jahanur Hoque

ZS 2022: 2/0 Zk

Anotace:

Pokročilé kapitoly obecné relativity.

Pro studenty magisterského a doktorského studia, absolventy kurzu NTMF037, případně NTMF038.

Přednášky NTMF063 a NTMF073 navzájem alternují, obě přednášky se liší výběrem témat a obecně na sebe nenavazují.

Konání přednášky:

Přednáška se koná v pondělí 15:40 v seminární místnosti ÚTF. !!! První přednáška bude 10.října. !!!

Ke zkoušení si studenti vyberou dvě z nabízených témat a tuto volbu sdělí na konci semestru na email ota@matfyz.cz.

Témata pro ZS 2021

© 2021-10-12; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>