Podmínky pro udělení zápočtu z teoretické mechaniky OFY003

 

 

Podmínkou pro udělení zápočtu je získání alespoň 60 bodů. Celkově posluchač může získat až 100 bodů a to za:

 

1)         samostatně vypracované domácí úlohy. Zadány budou čtyři po 10 bodech, tedy celkem až 40 bodů,

2)         úspěšné napsání testu v předem vyhlášeném termínu ke konci semestru, za který lze získat až 60 bodů.

 

Pokud posluchač získá v průběh semestru alespoň 80 bodů, nemusí při zkoušce psát písemku. Zisk více než 94 bodů bude odměněn čokoládovým bonbónem.

 

 

Upřesnění:

 

 

Poznámka ke strategii:

Záměrem tohoto systému je motivovat studenty k práci v průběhu semestru. Posluchač, který napíše test vcelku bezchybně, nemusí k získání zápočtu vypracovat žádné domácí úkoly. Pokud ale začne s prací na domácích příkladech od začátku semestru, prakticky si zajišťuje získání započtu, protože pak mu v testu stačí získat jen třetinu možných bodů. Nadto samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost, že test napíše úspěšně díky tomu, co se při vypracování příkladů naučil.

 

 

 

J. Podolský, J. Langer