Analytická mechanika

OFY032

RNDr. Jiří Podolský, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.

ZS: 2/1 Zk

Anotace:

Vztažné soustavy, prostor a čas v newtonovské mechanice, Lagrangeovo a Hamiltonova formulace mechaniky hmotných bodů a tuhého tělesa, variační principy. Pro posluchače oboru matematika od 2.r.


© 1999-09-15; správce <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>