Interpretace kvantové mechaniky

NTMF036

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

ZS: 2/1 Zk

Anotace:

V přednášce se budeme zabývat základy a interpretací kvantové mechaniky, zejména pak povahou kvantového měření. Seznámíme se s různými formulacemi kvantové mechaniky, jejich vzájemnými vztahy, výhodami a problémy.

Přednáška je určeno hlavně pro studenty 3. a 4. ročníku jako doplňková přednáška ke kurzu kvantové mechaniky. Vítáni jsou i doktorandi a další zájemci. Nepředpokládají se hlubší znalosti kvantové mechaniky, bez předchozího setkání s kvantovou mechanikou však může být absolvování přednášky obtížné.

Konání přednášky:

Ve školního roce 2017/18 se přednáška nekoná.

Přednáška je vypisována vždy jednou za tři roky (alternativně s přednáškou Úvod do kvantové teorie pole na křivém pozadí - NTMF065).

Nejbližší běh přednášky bude na podzim roku 2018.

Sylabus:

Literatura:


© 2018-05-10; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>