Seminář atomové fyziky - TMF045

(Poslední aktualizace 14. 10. 2015): Seminář probíhá v  posluchárně prof. Kvasnici na UTF v uterý od 13:10 do 14:40.

Na semináři si povídáme o práci naší skupiny a příbuzných tématech ze srážkové fyziky a nerelativistické kvantové mechaniky. Podmínkou k získání zápočtu je přednést jeden ze seminářů, nebo po dohodě.

Program seminářů:

20. 10. 2015 Martin Čížek: Electron photodetachment spectrum of H2-. Referát o článku Chem. Phys. Lett. 639, 41 a následná diskuse o teoretické interpretaci záhaných ocilací

27. 10. 2015 Roman Čurík: O výpočtu disociativní rekombinace diatomik pomocí Siegertových stavů.

3. 11. 2015 Roman Čurík: Disociativní rekombinace - pokračování.

10. 11. 2015 Seminář se nekoná (příprava studentských grantů).

17. 11. 2015 Seminář se nekoná (státní svátek).

24. 11. 2015 Přemysl Kolorenč: Výpočet rozpadových šířek v poruchové teorii.

1. 12. 2015 Karel Houfek: 2D pro elektron-molekulový rozptyl v časově závislé formulaci.

8. 12. 2015 Martin Váňa: 2D model imitující dynamiku disociativní rekombinace.