Vybrané partie obecné relativity

NTMF063, NTMF073

Jiří Bičák, Tomáš Ledvinka, Martin Scholtz, Robert Švarc, Tayebeh Tahamtan

ZS: 2/0 Zk - podzim 2018

Anotace:

Pokročilé kapitoly obecné relativity.

Pro studenty magisterského a doktorského studia, absolventy přednášek NTMF037, NTMF038.

Přednášky NTMF063 a NTMF073 navzájem alternují, obě přednášky se liší výběrem témat a obecně na sebe nenavazují.

Konání přednášky:

Přednášky se konají každé pondělí v 9:50 v posluchárně prof. Kvasnici na ÚTF.

První přednáška proběhne v pondělí 8. 10. 2018.

Předběžný přehled témat:


© 2018-10-04; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>