Vybrané partie obecné relativity

NTMF063, NTMF073

Pavel Krtouš

ZS: 2/0 Zk - podzim 2017

Anotace:

Pokročilé kapitoly obecné relativity.

Pro studenty magisterského a doktorského studia, absolventy přednášek NTMF037, NTMF038.

Přednášky NTMF063 a NTMF073 navzájem alternují, obě přednášky se liší výběrem témat a obecně na sebe nenavazují.

Konání přednášky:

Přednášky se konají každou středu v 16:20 v posluchárně ÚTF.

Předběžný přehled témat:

Materiály:


© 2017-10-18; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>