Vybrané partie obecné relativity

NTMF063, NTMF073

Poznámky k dotykovým formám:

  1. Přehled kovariantních derivací
  2. Dotykové prostory
  3. Akce na tečném prostoru
  4. Variace Palatiniho akce pro beztorzní konexe
  5. Akce Einsteinovy-Cartanovy teorie
  6. SO transformace

© 2017-10-18; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>