Přesné prostoročasy

NTMF088, 2/0, Zk
prof. Jiří Podolský

Anotace:

Obsahem předmětu je klasifikace a popis hlavních tříd přesných řešení Einsteinových rovnic obecné teorie relativity včetně jejich zobecnění do vyšších dimenzí. Důraz je kladen na přesné prostoročasy reprezentující kosmologické modely, černé díry a gravitační vlny, především jejich algebraické i geometrické vlastnosti a fyzikální interpretaci.

Plán přednášek:

 1. Minkowského prostoročas v mnoha podobách
 2. de Sitterův a anti-de Sitterův vesmír konstantní křivosti
 3. konformně ploché FLRW kosmologie
 4. elektrovakuové prostoročasy (Bertotti-Robinson, Nariai a další)
 5. různá zobecnění Schwarzschildovy černé díry
 6. hlavní představitelé Weylovy třídy metrik
 7. Kerrova rotující černá díra versus řešení Taub-NUT
 8. urychlené černé díry i další objekty
 9. obecná Plebańského-Demiańského třída řešení
 10. gravitační pp-vlny
 11. Kundtova třída prostoročasů
 12. Robinsonova-Trautmanova třída prostoročasů
 13. impulzní gravitační vlny a jejich srážky

Literatura:

Kontakt:

CC BY    Jiří Podolský, 9. 2. 2015