Klasická elektrodynamika

UFY049

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

LS: 2/0 Zk

Anotace:

Přednáška formuluje základní veličiny a rovnice teorie elektromagnetického pole. Předvádí, že tato teorie je schopna vysvětlit nejdůležitější jevy, s nimiž se posluchač seznámil v přednášce Fyzika II, a odvozuje některé další jevy.

Určeno pro 3.r. U MF/SŠ , 4.r. U FI/SŠ.


© 2002-03-15; správce <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>