Proč studovat?

Proč studovat fyziku??

- Teoretickou fyziku???

Doslov ke knize To snad nemyslíte vážně! Richarda Feynmana končí touto historkou: jeden z Feynmanových studentů, jistý M. Chown, požádal svého slavného učitele, aby se pokusil zlomit nezájem jeho matky o fyziku. Paní po čase dostala lístek: "Milá paní Chownová, ignorujte pokusy svého syna učit Vás fyziku. Fyzika není nejdůležitější věc. Tou je láska. Všechno nejlepší, Richard Feynman." Ve vlastním doslovu ke svým přednáškám však Feynman píše: "Myslím, že fyzikální obraz světa dnes představuje hlavní část skutečné kultury naší epochy." Ostatně láska se zpravidla jen konečnou dobu obejde bez biologie. A pod biologií je skryta chemie - a ještě hlouběji fyzika. Nechceme zrovna redukovat májový večer na působení operátorů na Hilbertově prostoru, nýbrž naznačit, že fyzika klade v rámci své specializované, zároveň však velmi široké působnosti jedny z nejhlubších otázek.

Ano, ceníme si poznání a vzdělání velmi vysoko a fyzikální vědomosti klademe na výsluní, máme romantický pohled na kulturní i etickou hodnotu vědy, na bohatství ukryté v Schrödingerově či Einsteinových rovnicích, a samozřejmě na čas strávený se studenty. Ale přemítejme si o těch věcech každý sám, neboť nadbytek slov přílišné obecnosti jim - stejně jako májovému večeru - nesvědčí. Bude-li se vám zdát, že tuto část úvah už máte za sebou, podívejte se, zda s námi souhlasíte v následujících bodech:

Teoretická fyzika? Co a k čemu to je?