Studentské práce

školitel: Martin Čížek

Práci lze vypsat na základě dohody se školitelem, přičemž na detailech a vypsání nové práce se můžeme dohodnout. O okruhu témat si můžete udělat představu z řešených prací uvedených níže. V tomto seznamu jsou rovněž již konkrétní návrhy dosud nezadaných prací - pro bližší informace klikněte na odkaz, nebo osobně v mojí pracovně, nejlépe po dohodě e-mailem.

Aktualizováno: září 2015

Seznam bakalářských prací: 

Srážky záporných exotických částic s atomy a molekulami
Vojtěch Kulvait 2005-2006 Obhájená
Model těsné vazby a jeho aplikace na molekulární elektroniku a transport v mezoskopických sytémech Jan Prachař 2005-2006 Obhájená
Greenovy funkce Schrodingerovy rovnice pro elektron v poli dvou bodových nábojů Jan Donoval 2006-2006 Obhájená
Teorie rozptylu v řetízcích s těsnou vazbou a aplikace na nanoelektromagnety Daniel Perniš 2008-2010 Obhájená
Studium úzkých rezonancí pomocí dvoupotenciálové formule Lukáš Bednařík 2010-2011 Obhájená
Chování rezonančního modelu pro neelastický průchod dvojitou bariérou Lukáš Klouda 2009 Přerušeno
Model průchodu dvojitou bariérou s anharmonickými vibracemi Lukáš Gráf 2011-2012 Obhájená
Vícedimenzionální vibrační dynamika při rozptylu elektronu molekulou Jiří Táborský 2013-2014 Obhájená
Difrakce částice na štěrbině s vnitřní strukturou Matěj Hudec 2013-2014 Obhájená
Studium rezonančních a prahových jevů na jednoduchém dvoukanálovém modelu Jakub Kocák 2014- Řešená
Elementární atomové srážkové procesy v raném vesmíru Jan Dvořák 2014-2015 Obhájená
Studium kvantové reakční dynamiky semiklasickou metodou.   2015 Nezadaná
Interakce částice s atomy v optické mřížce.   2015 Nezadaná
       

Seznam diplomových prací:

Tvorba protonia při srážce antiprotonu s atomem vodíku Jiří Eliášek 2006-2007 Obhájená
Neelastický průchodu proudu molekulárním mostem Jiří Klimeš 2005-2007 Obhájená
Průchod proudu vibrujícím molekulárním můstkem Daniel Šmít 2009-2011 Obhájená
Studium analytického chování rozptylových veličin v nelokálním rezonančním modelu Lukáš Bednařík 2011-2013 Obhájená
Studium kvantové reakční dynamiky semiklasickou metodou. Jiří Táborský 2015 Řešená
Vícedimenzionální vibrační dynamika při transportu a rozptylu elektronu molekulou.   2015 Nezadaná
Odtržení elektronu z iontu při srážce s atomy v optické mřížce.   2015 Nezadaná
       

Seznam doktorských disertačních prací:

Interaction of electrons with vibrating molecules: molecular electronic applications Ivan Pshenichnyuk 2006-2010 Obhájená
Low-energy processes in H + H- collision Jiří Eliášek 2007-2014 Obhájená