Teorie srážek atomů a molekul [NTMF130] LS 2016-17

(Theory of collision of atoms and molecules)

THIS YEAR THE LECTURE IS GIVEN IN ENGLISH LANGUAGE. THE LECTURE NOTES IN ENGLISH ARE GIVEN BELOW.

Tato přednáška nahražuje a rozšiřuje přednášku, která se jmenovala "Teoretická atomová fyzika II" (poznámky ke staré verzi viz níže). Letos opět přednáší především Roman Čurík. Přednáška letos probíhá v anglickém jazyce. Jeho poznámky budu průběžně doplňovat na tuto stránku.

Poznámky k přednášce: (Lecture notes)

Lekce 1:

Lekce 2: Roothaan equations.

Lekce 3: Introduction to basis sets.

Lekce 4: Koopman's theorems, Slater-Condon rules, MP perturbation theory.

Lekce 5: Method of configuration interaction. CI, MCSCF.

Lekce 6: One particle reduced density matrix, natural orbitals. Intro to coupled clusters.

Cvičení: (Exercises)

Cvičení 1: Basis sets.

Cvičení 2: Compiling on unix/linux. Cross-linking Fortran and C.

Cvičení 3: Helium atom in HF approximation.

Cvičení 4: HF and higher angular momenta.

Cvičení 5: MP2 for singlet state of He.

Cvičení 6: Method CI D.

 

 


OLDER NOTES (IN CZECH)

Teoretická atomová fyzika II [NTMF130] LS 2014-15

Lekce 1: Úvod do kvantové teorie molekul, Hartree-Fockova aporoximace (HF).

Lekce 2: Roothanovy rovnice.

Lekce 3: Koopmansův theorém. Poruchová teorie nad HF.

Lekce 4: Konfigurační interakce (CI).

Lekce 5: Problémy CI, metoda CC (Coupled Clusters). 

Lekce 6: QM-popis rotace tuhého tělesa.

Lekce 7: Ještě o rotaci tuhého těles, symetrický setrvačník a další.

Lekce 8: Adiabatcká aproximace v rozptylu elektronu na molekule.

Lekce 9: Rotační excitace molekuly srážkou s elektronem.

Lekce 10: Rotační excitace, pokračování - metoda "frame trasformation".

Lekce 11: O prahovém chování neelastických účinných průřezů.