Seminář atomové fyziky - TMF045

(Poslední aktualizace 12. 9. 2014)

Úmluva na seminář proběhne začátkem října 2014 na UTF. Průběžně upřesním.

Seminář probíhá v  posluchárně prof. Kvasnici. Na semináři si povídáme o práci naší skupiny a příbuzných tématech ze srážkové fyziky a nerelativistické kvantové mechaniky. Podmínkou k získání zápočtu je přednést jeden ze seminářů, nebo po dohodě (například nastudovat nějaké téma z odborné literatury).

Program seminářů:

TBA

Předchozí semináře:

25. 10. 2011 Úmluva na seminář

1. 11. 2011 Martin Čížek: Srážková fyzika v nelokálním rezonančním modelu (PowerPoint)

8. 11. 2011 Lukáš Bednařík: Výpočet parametrů rezonancí.

15. 11. 2011 Jakub Benda: Popis srážky elektronu s atomem vodíku.

22. 11. 2011 seminář se nekonal

29. 11. 2011 Martin Formánek: Srážky elektronů s molekulami v časově nezávislém formalismu, (e+CO, e+CO2 ??)

6. 12. 2011 Daniel Perniš:  Jaderná dynamika v ICD ??

13. 12. 2011 Martin Váňa: Srážková dynamika ve 2D v časově závislém formalismu.

3. 1. 2011 Jiří Eliášek

6. 3. 2012 Martin Čížek: Kvantový problém rozptylu tří částic. Kinematika a základní rovnice.

13. 3. 2012 Martin Čížek: Kvantový problém rozptylu tří částic. Jednoznačnost řešení a příklady.