Vítejte

Studium

Matematické programy

Přehled Geofyziky

Odkazy

Hyperboloid

Vítejte

Vítejte na mých stránkách.

Studium

Jsem studentem matfyzu od roku 2003. Po roce studia na obecné fyzice jsem přestoupil na učitelství a tam jsem absolvoval bakalářský a magisterský program. Nyní studuji doktorské studium na Ústavu teoretické fyziky, ale s oborem Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky.

Matematické programy

Matematické programy jako Mathematica a Maple, případně Matlab se staly během poslední desítky let standatem na poli vědy. Přijde mi opravdu užitečné se těmto programům věnovat a proto jsem si zvolil diplomovou práci na toto téma a taktéž se tomuto tématu věnuji ve svém doktorském studiu.

Matematické programy a jejich použití

Matematické programy a jejich použití je téma mé diplomové práce skládají se ze tří částí - Úvodního seznámení s matematickými programy, sbírky příkladů a webového rozhraní. Zabýval jsem se programy Mathematica, Maple, Mathcad a (wx)Maxima. Stránky můžete najít na této adrese

Možnosti využití programů pro symbolické manipulace ve vysokoškolské výuce fyziky

Moje diplomová práce byla hlavně úvodním seznámením s programy a jejich možnostmi a taktéž umožnila i vznik sbírky, která se bude nadále rozšiřovat. Doktorská práce jde ale řádově mnohem dále. Zabývá se jak samotné programy přispívají k fyzikálnímu vhledu, jak zlepšují jejich nadhled nad řešenými příklady a taktéž zkoumá vhodné metody využití těchto programů ve výuce na vysoké škole.

Přehled Geofyziky

Zde je ke stažení text v TeXu vzniklý v rámci mojí Bc. práce.
bc_prace_tex.tar.gz

Odkazy

www.mff.cuni.cz