MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
    Krotíme Delphi
    PASCAL - Program
    PASCAL - Příkaz
    PASCAL - Cykly
    PASCAL - Výraz
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Začneme kolejištěm pro pascalovský program:Protože je uvozovací část nepovinná, je správně jak následující program

program SHlavickou;
begin
writeln('Jsem spravny program!');
end.
tak i tento kratký
begin writeln('Jsem usporny program!') end.
Předchozí programy byly těmi nejjednoduššími, jaké si lze představit. Neobsahují žádnou deklaraci a ten druhý se skládá pouze ze složeného příkazu. Tento složený příkaz ale bývá předcházen deklaračním oddílem, který jak později uvidíme, tvoří těžiště struktrurovaného programu.

V naší zatím velmi zjednodušené verzi Pascalu budeme uvažovat pouze proměnnéakonstanty a tak deklarační oddíl popisuje následující "kolejiště":
Konstanty jsou zkratky za konstantní výrazy. Existují dobré důvody proč používat konstanty:
Srozumitelnost, modifikovatelnost, pohodlí a bezpečí.
const HorniMez      = 12;
EulerovaKonst = 0.577215664901532861;
Proměnné představují místa pro uložení hodnoty, jak později uvidíme, ne nezbytně numerické povahy.
Identifikátory proměnných by měly stručně napovídat, co jsou proměnné zač. Při řešení jednoduchých úloh vystačíme ale s konvencí z hodin matematiky. Indentifikátory typu jsou prozatím shůry dány tyto:
  • Integer ... proměnná tohoto tupu umí ulořit celá čísla v rozsahu -2 147 483 648 .. +2 147 483 647
  • Real ... reálné proměnné mají co nejlépe uložit reálné číslo. Poskytují přesnost zhruba 15 desetinných míst a pokrývají rozsah řádů zhruba 1E-300 .. 1E300
  • Boolean ... V Pascalu je logická hodnota representována zvláštním typem který nabývá dvou hodnot
program SKonstantouADvemaPromennymi;
const N = 10;
var i,s : integer;
begin
i:=1;
s:=0;
while i<=N do
begin
s:=s+i;
i:=i+1;
end;
writeln('Soucet cisel od 1 do ',N,' je ',s);
end.
Tento velmi jednoduchý program nám kromě důvodů pro použití konstant ilustruje i použití složeného příkazu, který tvoří nejen závěrečnou (výkonnou) část pascalovského bloku, ale také umožňuje v cyklu while vykonávat více jak jeden příkaz:
.