MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
    Krotíme Delphi
    PASCAL - Program
    PASCAL - Příkaz
    PASCAL - Cykly
    PASCAL - Výraz
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Jak jsme viděli, program se skládá z hlavičky, deklarací a složeného příkazu, což je sekvence příkazů oddělená středníky a uzavřená mezi slova begin a end a tečky za programem.


A co je to ten Příkaz ?

Za prvé, jak vidíme, nic (prázdný příkaz) je také příkaz.

Jednoduché příkazy jsou v podstatě dva, strukturovaných příkazů je více, mezi ty základní patří samotný složený příkaz, podmíněný příkaz a příkazy cyklu.

Jednoduché příkazy
Ještě nejméně týden pro nás bude designátor totožný s identifikátorem, až se dozvíme, že jsou i další prvky jazyka, hodí se vědět, kde jazyk vyžaduje identifikátor, a kde můžeme použít "něco obecnějšího".
Obě uvedené formy jednoduchého příkazu ilustrují následjující dva řádky:

c := (a+b)/2;
Writeln( 'Prumer cisel ',a,' a ',b,' je ',c);

Strukturované příkazy

- Podmíněný příkaz


má dvě varinaty. Krátkou (if ... then ... )

if a<b then a:=b;
a dlouhou (if ... then ... else ...)
if b*b-4*a*c>=0 then writeln('Rovnice ma reseni')
else writeln('Rovnice nema reseni');
Problém je, že není úplně zřejmé, zda je správně tato
if a>0 then
if b>0 then c:=1
else c:=2;
nebo naopak tato indentace
if a>0 then
if b>0 then c:=1
else c:=2;
Podle pravidla, že v syntaktických diagramech opuštíme dosaženou úroveň až když musíme, je správně druhá verse. Abychom dosáhli účinku zamýšleného indentací prvního příkladu, musíme psát
if a>0 then
begin
if b>0 then c:=1
end
else c:=2;
Případně můžeme použít prázdný příkaz
if a>0 then
if b>0 then c:=1
else
else c:=2;

.