MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
    Aritmetické operátory a typy
    Logické operátory
    Celá čísla v počítači
    Logické operace(celá čísla)
    Hrubá síla
    Pár příkladů
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Příkládky k přemýšlení
1. Jaké jsou typy následujících výrazů? Jsou všechny zapsány správně?

  {deklarace}
var i,j,k : integer;
    x,y,z : real;
       be : boolean;  

  { nyní následují výrazy }
    i+j
    i*j 
    i/j
    i+y
    i*y 
    i/y

    i mod y

        be and i>j

        i>j and x>y

        be or not 2*be
 

2. Zapište jako přiřazovací příkazy následující vzorečky (volbu identifikátorů a počet přiřazení je na vás)

3. Doplňte do následujícího kódu správný výraz místo ?????

const N = 54354;
var i,j,k,pocetprocent: Integer;
begin
  {...}
  for i:=1 to N do
    begin
      {zkoumej moznost i}
        {...}
      {uz jsem to prozkoumal, ted to jeste oznamim obsluze, ktera ceka na vysledek}
      pocetprocent := ????? ;
      Write('Prave jsem prozkoumal ',pocetprocent,'% moznych hodnot.  ',#13);
    end;
  {...}
end.

Po správném doplnění otazníků můžete program použít jak je. Psaní hlášení o postupu výpočtu zabere programu tolik času, že vlastně ani není potřeba aby něco užitečného dělal a i tak poběží pár sekund. Vyzkoušejte !
Vyzkoumejte, co to je ten #13 !!! Třeba tak, že jej nejprve odstraníte, poté nahradíte třeba #33 a uvidíte ten rozdíl.

4. Všichni znáte součtové vzorce, zvažte následující kód:

const  k=100;
alpha=0;
beta=0.1;
 
var sa,ca,sb,cb,soucet : real;
n:integer;
begin
     {do promennych sa a ca strcim sin prip cos alpha:}
sa := sin(alpha);
ca := cos(alpha);
     {do promennych sb a cb strcim sin prip cos beta:}
sb := sin(beta);
cb := cos(beta);
{ nyni mohu spocitat
soucet := sin(alpha)+sin(alpha+beta)+sin(alpha+2*beta)+...+sin(alpha+N*beta) ,
kdyz vyuziji souctovych vzorcu takto:}

soucet:=sa;
for n:=1 to k do begin
sa := sa*cb+ca*sb;
ca := ca*cb-sa*sb;
soucet := soucet + sa;
end;
        {...}
writeln(soucet);
end.

Co je na tomhle kódu špatně? Přesněji, kde je v cyklu chyba, která způsobí, že nedostanu součet sinů?  Opravte tu chybu..