MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
    Malujeme funkci (skoro)
    Používáme GNUPLOT
    Matematický vzoreček
    Řady
    Rekurentní vztahy
    Polynomy
    Iterační algoritmy
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Malujeme funkci - GNUPLOT

Pro naše potřeby bude ideální program s názvem gnuplot (a jak nám napovídají první písmena názvu, nebudeme za něj muset nic platit). Uživatel ovládá gnuplot prostrednictvím príkazů. Například soubor, který se skládá ze dvou sloupců čísel vykreslíme jako graf funkce tak, že zadáme příkaz

plot "graf1.dat"

bouhužel takto ješte nezískáme, co chceme, protože nám vyleze graf složený z puntíků.

Proto budeme chtít program přesvedčit, aby maloval data ze souboru pomocí čar. Máme dvě moznosti. Buď k příkazu plot přidáme na konec "with lines", tedy

plot "graf1.dat" with lines

nebo změníme nastavení pomocí příkazu set a pak uz můžeme jen poroučet plot, plot, ....

set data style lines
plot "graf1.dat"

K jednou zadanému příkazu se můžeme vracet pomocí kláves [nahoru] a [dolu], takze se nemusíme opakovaně obtěžovat s vypisováním názvu datového souboru.

Budeme-li chtít vykreslit do jednoho grafu data ze dvou souborů jendoduše názvy souboru v úvozovkách oddělíme čárkou

plot "graf1.dat", "graf2.dat"

Konečně, pokud má soubor tvar tří (nebo více) sloupečků čísel, můžeme nechat vymalovat nejdřív první versus druhý sloupec hodnot a poté první versus třetí sloupec následujícím příkazem:

plot "graf2.dat", "graf2.dat" using 1:3

jak je vidět, using 1:2 jsme psát nemuseli, to se rozumí samo sebou.

Program gnuplot si podle rozsahu malovaných hodnot sám určí v jakém rozsahu se mají oškálovat osy. Pokud ale chceme některou z takto určených hodnot změnit, můžeme hned za slovo plot přidat meze v hranatých závorkách oddělené dvojtečkou. Vyzkoušejte, co udělají následující příkazy:

plot [0.2:0.5] "graf1.dat"
plot [:0.5] "graf1.dat"
plot [0.2:] "graf1.dat"
plot [][0:10] "graf1.dat"
plot [0.2:][:10] "graf1.dat"

Časem budeme potřebovat vědět, že pokud v datovém souboru vynecháme prázdný řádek, chápe gnuplot následující data jako novou křivku, pokud vynecháme dva prázdné řádky, chápe data jako rozdělená na sekce, přičemž můžeme s jednotlivými sekcemi pracovat zvlášť pomocí slova index.To použijeme později, taď jen je dobré vědět, že když potřebujeme znát správné použití třeba slova index, napíšeme: help index. Dále je dobré vědět, že až budeme potřebovat obrázek začlenit do nějakého článku, nabídne nám gnuplot možnost vytvořit obrázek v moha ruzných formátech (mimo jiné jako postscriptový soubor pro úcely publikace v knize ci časopise a png-soubor (případně gif) pro zveřejnění grafu na "webu"). Samozřejmě, stačí napsat help postscript případně help png či help gif a dozvíme se jak na to.

Jak asi začíná být zřejmé, program gnuplot nám v přednášce postačí pro běžné malování křivek a pro svoji jednoduchost a pružnost se vám nejspíš stane uzitečným pomocníkem i v následujících letech . Až budeme ovšem v přednášce hovořit o 2D grafice a budeme místo průbehu funkcí třeba vybarvovat trojúhelníky, použijeme jinou metodu.


.