MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
    Malujeme funkci (skoro)
    Používáme GNUPLOT
    Matematický vzoreček
    Řady
    Rekurentní vztahy
    Polynomy
    Iterační algoritmy
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti
Matematické fukce

Podle toho, že v Pascalu máme zdarma tak málo matematických funkcí (abs, sqr, sqrt, sin, cos, arctan, exp a ln) by jeden mohl hádat, že Wirth měl aversi k matemtické analýze. Pravděpodobne ale jde o důsledné uplatnění principu jednoduchosti. Protože prehršle různých funkcí znamenala nezbytně prodloužení manuálu a právě nepřehlednost jazyků té éry, byla tím, co informatici generace autora Pascalu velmi kritizovali. Osud jazyka PL/I napovídá, že nejspíš měli v něčem pravdu.

Znamená to snad, že se tedy např. máme navždy smírit s absencí funkce ArcSin v Pascalu? Protože víme, že mužeme definovat nové funkce, je odpoved jasná: definujeme funkci ArcSin:

function ArcSin(sinus : real) : real;
{ spocte uhel, jehoz sinus zname }
var cosinus: real;
begin
cosinus := sqrt(1-sqr(sinus)); {bereme vzdy znamenko +sqrt(...)}
if cosinus=0 then if sinus>0 then ArcSin := Pi/2
else ArcSin := -Pi/2
else ArcSin := ArcTan( sinus / cosinus );
end;

A je to! Za povšiknutí stojí, že výpočet se zhroutí pokud bychom chtěli počítat arcusinus arumentu v abolutní hodnotě větší než jedna.


.