MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
    Malujeme funkci (skoro)
    Používáme GNUPLOT
    Matematický vzoreček
    Řady
    Rekurentní vztahy
    Polynomy
    Iterační algoritmy
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti
Polynomy ( Hornerovo schéma )

Protože nás matematici učí, že spojité funkce můžeme aproximovat polynomy, často mají počítané funkce tvar polynomů. Následující funkce počítá s relativní chybou pod 1E-12 obvod elipsy. Hodnoty koeficientů polynomu samozřejmě spadly s nebe (od pana Čebyševa).

function ObvodElipsyP(a,b : real):real;
var x : real;
begin
x := sqrt(a*a-b*b)/a; {epsilon}

if x>0.5 then
begin
Writeln('Pouzivam aproximaci platnou do vystrednosti 0.5! ale chce se po me:',x);
Halt;
end;

x := (((((((((((-0.7447687857522e-1*x+0.1590001893248)*x-0.1740344498264)*x+0.1042163635809)
*x-0.5263574825627e-1)*x+0.1129877259030e-1)*x-0.2157908636362e-1)*x+0.2458101342560e-3)
*x-0.4689377871622e-1)*x+0.8483390673316e-6)*x-0.2500000198143)*x+0.1811318676024e-9)*x+0.9999999999997;

ObvodElipsyP := 2*Pi*a*x;
end;

Za povšimnutí stojí jen způsob, jímž je polynom vyčíslován. Vidíme, že se nikde nemusí počítat bůhvíjaké mocniny x, vše vyřešil Mgr. Horner pomocí závorek a celé se to po něm jmenuje Hornerovo schéma.


.