MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
    Chyby při běhu programu
    Používáme knihovny I.
    I data mají strukturu
    Typy (interval, výčtový)
    Množiny
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

I data mají svou strukturu

Kromě deklarací proměnných, konstant, procedur a funkcí můžeme v jazyce Pascal deklarovat i nový typ. Prozatím jsme používaly několik jednoduchých typů:

Integer (a příbuzné varianty byte, ..., int64)
Real (i ten má kratší variantu: single)
Boolean

Char

Dalším jednoduchým typem je char. Konstanta tohoto typu se zapisuje jako
1. jeden znak mezi apostrofy, např. ' ' (mezera) nebo '*' nebo '''', což je jediný znak apostrof.
2. znak # následovaný číslem v rozsahu 0..255. Toto číslo může být též psáno pomocí znaku $ v hexadecimálním zápisu, např. #9 (znak tabulátor), #32 (mezera) je totéž jako #$20 nebo samozřejmě ' '. Souvislost mezi číselným zápisem a příslušným znakem je dána tabulou kódů, která se z historických důvodů jmenuje ASCII (americký standardní kód pro výměnu informací).

#$20=#32= ' ' '!' '"' '#' '$' '%' '&' '''' '(' ')' '*' '+' ',' '-' '.' '/'
#$30=#48= '0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9' ':' ';' '<' '=' '>' '?'
#$40=#64= '@' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' 'H' 'I' 'J' 'K' 'L' 'M' 'N' 'O'
#$50=#80= 'P' 'Q' 'R' 'S' 'T' 'U' 'V' 'W' 'X' 'Y' 'Z' '[' '\' ']' '^' '_'
#$60=#96= '`' 'a' 'b' 'c' 'd' 'e' 'f' 'g' 'h' 'i' 'j' 'k' 'l' 'm' 'n' 'o'
#$70=#112='p' 'q' 'r' 's' 't' 'u' 'v' 'w' 'x' 'y' 'z' '{' '|' '}' '~' #127

Znaky #0..#31 nemají původně význam znaků ale kontrolích povelů (původně pro dálnopis).
Znak #9 se nazývá tabulátor, znaky #10 a #13 mají význam přechodu na nový řádek, případně jen "návratu vozíku".
Ostatní znaky z tohoto rozsahu mohou mít podle situace význam řídícího znaku nebo jen třeba jen znaku srdíčka. Pokud k tomu nemáme dobrý důvod (např. níže zvědavost) neposíláme do textového výstupu kontrolní znaky a pro řádkování používáme Writeln. Ten vypíše na každé platformě platnou sekvenci kontrolních zanků pro přechod na nový řádek. S tabulátorem nebývají potíže.

Proměnná typu char se deklaruje podle očekávání jako

var c : char;

Pro ujasnění významu znaků mezi 9 a 13 vyzkoušejte co vypíše

writeln('abcd',#13,'12');

Případně jednoduchý cyklus

var c:char;
...
for c:=#9 to #13 do 
begin
 writeln(ord(c),':');
 writeln('abcd',c,'12');
end;

Jak vidíme, proměnná typu char může vystupovat jako řídící proměnná cyklu for.
Pořadí znaku v tabulce (tedy číslo, kterým počítač znak representuje) získáme použitím funkce ord. Naopak znak z celého čísla vyrobíme použitím konverse typu tak, že idnetifikátor typu použijeme jako funci s jedním parametrem. Proto následující kód dá stejný výstup.

var i:integer;
...
for i:=9 to 13 do 
begin
 writeln(i,':');
 writeln('abcd',char(i),'12');
end;

Proto také můžeme místo ord(c) psát integer(c).

Spolu s celočíselnými typy je typ char příkladem tzv ordinálního typu, tedy typu repsesentujícího množinu s bobře definovaným uspořádáním, 1:1 zobrazitelnou na nějaký (konečný-víc se nám do počítače nevejde) interval celých čísel. Pro takovou množinu je pak rozumné definovat funkce předchůdce (pred) a následník (succ).

pred('B') = 'A', pred(0) = -1, succ(7) = 8 atp.

.