MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
    Chyby při běhu programu
    Používáme knihovny I.
    I data mají strukturu
    Typy (interval, výčtový)
    Množiny
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Deklarace typu

Následující řádek deklaruje typ int a to jako integer.

type int = integer;

tím získáme možost ušetřit si trochu psaní. Můžeme ale také napsat

type integer = int64

a naučit náš program počítat místo do 2 147 483 647 až do 9 223 372 036 854 775 807. Tím že takto počínaje touto deklarací zastíníme původní význam identifikátoru si ovšem můžeme přidělat řadu starostí, takže jde o trik nevhodný pro seriózní práci.

Je zřejmé, že takto bychom se daleko nedostali, pouze bychom mohli nazývat star=é věci novým jménem. Pascal přináší řadu dalších způsobů, jak zkonstruovat nový typ.

Typ Interval

Nejjednodušší možností je prohlásit, že proměnná smí nabývat pouze hodnot z jistého intervalu ordinálního typu:

type tCisloPoslance = 1..200;
   tMalePismeno  = 'a'..'z';
   tRocnikZS   = 1..9;
var PredsedaPK : tCisloPoslance;
   Vychodil  : tRocnikZS;

Takto máme možnost přenechat komilátoru starost o to, aby nám nehlasovalo příliš mnoho poslanců nebo zda vyplnili správně svoji povinnou školní docházku. Prostřednictvím chybových hlášení při kompilaci či běhu se tak můžeme dozvědět o nesrovnalostech.

Uvidíme později, že daleko nejdůležitějším užitím typu interval je určení mezí polí, které chápe Pascal jako zobrazení z intervalu do množiny dané typem prvku pole.

Výčtový typ

Je jakýmsi zobecněním typu interval, kde si můžeme prvky sami pojemnovat a nejde jen o podmnožinu výchozího typu.

type Fukce = (Radovy, ClenVyboru, PredsedaKlubu);

deklaruje nejen nový typ ale též nové hodnoty v podobě identifikátorů. Kormě funkce ord, která nám dává
ord(Radovy) = 0, atd... máme opět k disposici také succ a pred, takze plati
succ(Radovy) = pred(PredsedaKlubu)
Pro počítač je tahle deklarace podobná svým významem následující

const Radovy = 0;
   ClenVyboru = 1;
   PredsedaKlubu = 2;
type Funkce = Radovy..PresedaKlubu;

ovšem jde o izolovaný ty a nemůžeme do proměnné výčtového typu přiřadit celé číslo. To zvyšuje bepečí při psaní programu.

Pozor identifikátory prvků výčtového typu nám moho něco zastínit, nebo vést ke kolizi, takže i zde musíme dávat pozor při volbě jmen. Situace je velmi podobná té při deklaraci const ClenVyboru = 1;

Někdy má smysl "Maďarská notace":

type tFukce = (eRadovy, eClenVyboru, ePredsedaKlubu);

Zde je jiný příklad:

type tKarty = (
  ZelenaSedma, ZaludovaSedma,  KulovaSedma,  SrdcovaSedma,
   ZelenaOsma,  ZaludovaOsma,   KulovaOsma,   SrdcovaOsma,
 ZelenaDevitka, ZaludovaDevitka, KulovaDevitka, SrdcovaDevitka,
 ZelenaDesitka, ZaludovaDesitka, KulovaDesitka, SrdcovaDesitka,
  ZelenySpodek, ZaludovySpodek,  KulovySpodek,  SrdcovySpodek,
  ZelenySvrsek, ZaludovySvrsek,  KulovySvrsek,  SrdcovySvrsek,
   ZelenyKral,  ZaludovyKral,   KulovyKral,   SrdcovyKral,
   ZeleneEso,  ZaludoveEso,   KuloveEso,   SrdcoveEso
       );
type tSedmy = ZelenaSedma..SrdcovaSedma;
   tOsmy = ZelenaOsma..SrdcovaOsma;
   {...}
var SedmaKDalsimuPouziti : tSedmy;
   LibovolnaKarta  : tKarty;
begin
 LibovolnaKarta := ZaludovyKral;
 SedmaKDalsimuPouziti := SrdcovaOsma; //[Error] pokus.dpr(28): Constant expression violates subrange bounds
...
 LibovolnaKarta := ZaludovyKral;
 SedmaKDalsimuPouziti := LibovolnaKarta;

 writeln( ord(SedmaKDalsimuPouziti)); // Writeln neumi vypsat vyraz vyctoveho typu 
 readln;
end.
.