MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
    Pole
    Pole jako parametr
    Kdy předávat odkazem?
    Pole s více indexy
    Eratosthenovo síto
    Typ záznam
    Složitěji strukturované typy
    inicializované proměnné
    Variantní záznam
    Packed types
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Operace s Poli: Přiřazení

Pokud vytvoříme nový typ, neumí Pascal s proměnnými tohoto typu příliš zacházet. Kromě setupu na nižší úroveň, což pro strukturovaný typ pole je použití konstrukce Ident[index], umí jazyk Pascal přiřazovat mezi dvěma proměnnými stejného typu. Dva typy s odlišnými identifikátory jsou stejné pokud jsou navzájem svázány řadou rovnítek v deklaraci typů, kde na obou stranách rovnítka je jen a pouze identifikátor.

type 	Typ1 = array [1..6] of integer; 
	Typ2 = array [1..6] of integer; 
	Typ3 = Typ1;
	Typ4 = Typ1; // Typ3 je stjený s Typ2

var   Z1,Y1: Typ1;
	Z2,Y2: Typ2;
	Z3  : Typ3;
	Z4  : Typ4;
...
  Z1 := Y1; // OK
  Z3 := Z1; // OK
  Z2 := Y2; // OK
  Z3 := Z4; // OK
...
  Z1 := Z2; // NE!
  Z2 := Z3; // NE!

Chceme-li rozšířit schopnosti jazyka pracovat s nově definovaným typem, musíme použít procedury a funkce, které mají některý z parametrů tohoto typu.

Operace s Poli: Procedury a funkce

Z předchozího vyplývá, že naše vektory nemůžeme sčítat, jak bychom chtěli:

type tVektor3 = array[1..3] of real;
var a,b,c : tVektor3;
  x  : real;
...
  a := b+c; // NE!!!!

Bohužel, Pascal nám ( až na výjmimy jako je překladač FreePascal ) neumožňuje dodat definici operace '+' pro pole. Proto musíme psát:

procedure SectiV3( a,b : tVektor3; var c : tVektor3);
begin
  c[1] := a[1]+b[1];  
  c[2] := a[2]+b[2];  
  c[3] := a[3]+b[3];
end;
...
  SectiV3(b,c, a);

nebo

function SectiV3( a,b : tVektor3) : tVektor3;
begin
  SectiV3[1] := a[1]+b[1];  
  SectiV3[2] := a[2]+b[2];  
  SectiV3[3] := a[3]+b[3];
end;
...
  a := SectiV3(b,c);

Tato druhá varianta vypadá přehledněji, ale jde spíše o výjimečné použití funkce vracející hodnotu strukturovaného typu. Jde o konstrukci, kterou připouštějí až současné překladače Pascalu. Měli bychom mít na paměti, že v tomto případě probíhá stěhování výsledku nadvakrát, nicméně, možnost zapsat formulky aspoň trochu čitelně je příjemná:

 a := SectiV3(VektorovySoucin(b,c),VektorovySoucin(d,a));
.