MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
    Pole
    Pole jako parametr
    Kdy předávat odkazem?
    Pole s více indexy
    Eratosthenovo síto
    Typ záznam
    Složitěji strukturované typy
    inicializované proměnné
    Variantní záznam
    Packed types
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Eratosthenovo síto

je další klasický algoritmus, a navíc ilustruje, že pole potřebovali již antičtí informatici.

program Sito;

const N = 50000000;

var MaDelitel : array[0..N] of boolean;
i,p : integer;

begin
 p:=2; //prvni prvocislo

 repeat
  {krok 1: oznacim vsechny nasobky prvocisla p}
  i:=p+p;
  while i<=N do begin
   MaDelitel[i]:=true;
   i:=i+p;
  end;

  {krok 2: najdu dalsi prvocislo}
  p:=p+1;
  while MaDelitel[p] {tedy neni to prvocislo} do p:=p+1;

 until p*p>N; // a to cele opakuji....

//ted spoctu pocet prvocilel od 2 do N
 p:=0;
 for i :=2 to N do if not MaDelitel[i] then p:=p+1;
 Writeln('Existuje ',p,' prvocilsel <= ',N);
 Readln;
end.

Důležitá poznámka: Pro přehlednost využívá algoritmus triku a to, že se spoléhá na vynulování globálních proměnných. (Je to oprávněný předpoklad, ale pokud bychom z hlavního programu učinili proceduru, přestane fungovat! Museli bychom přidat vynulování pole MaDelitel[]. ) Po skončení hlavní smyčky repeat-until můžeme hodnoty v poli nějak využít. V příkladu se spočte, kolik prvočísel je od 2 do N.

Můžeme ale hodnoty vypsat, uložit do souboru a následně si i vykreslit obrázek. Zde je například nakresleno relativní zastoupení prvočísel v intervalu 2..N:

Obrázek byl vykreslen následující řadou povelů pro program gnuplot:

gnuplot> set data style lines
gnuplot> set logscale x
gnuplot> plot 'SeznamPrvocilsel.Dat' using 1:($0+1)/($1-1)

$1 zde znamená hodnotu čísla v prvním sloupečku (soubor obsahuje jen jeden sloupeček) a $0 je pořadové číslo hodnoty (ta první má samozřejmě pořadové číslo 0).Všimněte si, že v intervalu 2..3 je 100% prvočísel.

.