MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
    Pole
    Pole jako parametr
    Kdy předávat odkazem?
    Pole s více indexy
    Eratosthenovo síto
    Typ záznam
    Složitěji strukturované typy
    inicializované proměnné
    Variantní záznam
    Packed types
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Inicializované proměnné a konstanty.

Dokud jsme pracovali jen s jednoduchými proměnnými, nebyl problém na začátku programu napsat pár přiřazení a inicializovat obsah proměnných. Pole nebo záznmay ale mohou být delší a jejich inicializace sérií přiřazovacích příkazů by byla nepohodlná. Mohou nastat dva případy

A) hodnoty je třeba inicializovat před výpočtem a ty se již nemění.
B) hodnoty je třeba inicializovat před výpočtem, a ty se poté budou dále měnit.

K tomu můžeme použít následující konstrukce se syntaxí:

DeklaraceIniKonstProm: (var | const) Ident : Typ = IniKonstVyraz ';'
IniKonstVyraz: KonstVyraz | '(' SeznamIniKonstVyrazu ')'
SeznamIniKonstVyrazu: IniKonstVyraz (',' IniKonstVyraz)*

a zde jsou příklady s inicializovanými poli :

const iFaktorial : array [0..12] of integer = (1,1,2,6,24,120,720,5040,40320,
					    362880,3628800,39916800,479001600);
var  ObjemNadob[1..PocetNadob] = (0,0,10);
   CisloKroku : integer = 0;

Konstrukce výrazu typu pole je dovolen jen v deklaraci inicializované proměnné nebo typované konstanty, do přiřazovacího příkazu nemůžeme použít

 ObjemNadobi:=(1-x,x,y);
 ObjemNadobi:=(0,0,11);

Pozor, některé dřívější verse jazyka Pascal neumějí variantu s var a i proměnné se deklarují jako const.

type tSeznamAz10Cisel
     = record
       Pocet : 0..10;
       Cisla : array [1..10] of integer;
      end;

var Dlouhy : tSeznamAz10Cisel = (Pocet : 8; Cisla : (1,2,3,4,5,6,7,8,0,0) );
  Kratky : tSeznamAz10Cisel = (Pocet : 2; Cisla : (1,2,0,0,0,0,0,0,0,0) );

Samozřejmě můžeme inicializovat i jednoduché proměnné.

var  Oddelovac : char = ',';
   CisloKroku : integer = 0;

Proměnné z vícenásobná deklarace jako třeba

var  a,b : char ;

nemohou být inicilizovány. Neinicializované globální proměnné jsou při startu programu inicializovány na 0 (a to i tehdy, když 0 nepatří do jejich intervalu atp.), zatímco lokální proměnné obsahují před prvním použitím smetí. Typované konstanty smí být lokální (tedy deklarovány v bloku nějaké procedury či funkce), inicializované proměnné nikoli a jsou bohužel dovoleny jen na globální úrovni.

.